Pirmoji ponia: Kazickų šeimos fondo veikla – pavyzdys visiems lietuviams

voruta.lt, 2023 04 14

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė trečiadienį susitiko su mokslų daktare, žurnaliste, verslininke, filantrope, Kazickų šeimos fondo prezidente Jurate Catherine Kazickas.

Pirmoji ponia: Kazickų šeimos fondo veikla – pavyzdys visiems lietuviams
kam.lt

Pirmoji ponia pasveikino viešnią su Kazickų šeimos fondo veiklos 25 metų jubiliejumi, padėkojo už nuolatinę paramą švietimo, socialinėms, sveikatos priežiūros ir kultūros programoms Lietuvoje ir užsienyje, įvairioms organizacijoms bei projektams, pagalbą jaunimui mūsų šalies regionuose, dėmesį lituanistiniam švietimui.

 

„Fondo veikla yra pavyzdys visiems lietuviams, nesvarbu, kur jie gyventų, – Lietuvoje ar užsienyje. Nuosekli, pastovi ir aktyvi veikla, parama lietuvybės puoselėjimui, patriotiško ir Lietuvą mylinčio jaunimo ugdymui, kartu – Lietuvos valstybės stiprinimui, mums visiems yra itin svarbi ir puikiai matoma. Klojate stiprų pagrindą Tėvynės meilei, lietuviškos tapatybės puoselėjimui ir ugdymui, humanistinėms idėjoms ir ateičiai“, – sakė D. Nausėdienė.

 

Pirmoji ponia pažymėjo itin vertinanti fondo dėmesį jaunosios lietuvių kartos ugdymui Lietuvoje ir užsienyje, skiriamą paramą lituanistinio švietimo reikmėms: vadovėlių leidybai, egzaminui lietuvių kalbos mokėjimo lygiui nustatyti, vasaros stovykloms diasporos jaunimui ir vaikams, dainų, šokių šventėms ir t. t.

 

„Džiugina Jūsų dėmesys vaikų ir jaunimo švietimui, į kurį investuojama nuo pat fondo steigimo pradžios. Jūs reikšmingai prisidedate prie Lietuvoje augančio jaunimo ugdymo didinant jų raštingumą technologijų srityje, finansuojant dalyvavimą tarptautinėse mainų programose, remiant akademinę veiklą geriausiuose pasaulio universitetuose. Be viso kito, taip skatinamas jaunosios kartos sąmoningumas ir pilietiškumas, diegiamos žmogiškosios vertybės. Tai yra itin svarbu“, – akcentavo pirmoji ponia.

 

D. Nausėdienė su J. C. Kazickas aptarė Vilniuje veikiančio Ukrainos centro veiklą, Lietuvoje gyvenančių ukrainiečių poreikius, Lietuvos suteikiamas garantijas, integracijos galimybes įsiliejant į darbo rinką, rūpinantis vaikų mokymosi procesu. Pirmoji ponia dėkojo J. C. Kazickas už nuo pat karo Ukrainoje pradžios Kazickų šeimos fondo skiriamą pagalbą pažeidžiamiems ir netekusiems namų, paramą prasmingoms Ukrainos centro iniciatyvoms, įsitraukimą į centro organizuojamus renginius.

 

Po šio susitikimo Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda apdovanojo J. C. Kazickas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi. Apdovanojimas skirtas už ilgametį švietimo, socialinių, kultūrinių ir kitų projektų rėmimą.

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi J. C. Kazickas įvertinta Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – proga, kuomet tradiciškai apdovanojami asmenys už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje.

 

Prezidento komunikacijos grupė
Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ Eitvydas Kinaitis.