Lietuvos komunistų partija pripažinta atsakinga už gyventojų kankinimą, naikinimą, deportacijas

voruta.lt, 2023 05 22

Seimas, minėdamas 1948 metų gegužės 22 dienos Sovietų Sąjungos okupacinio režimo vykdyto didžiausio XX amžiaus trėmimo Lietuvoje koduote „Pavasaris“ („Vesna“) 75-ąsias metines, priėmė rezoliuciją, kuria pripažįsta Lietuvos komunistų partiją atsakinga už Lietuvos gyventojų kankinimą, naikinimą, deportacijas.

Lietuvos komunistų partija pripažinta atsakinga už gyventojų kankinimą, naikinimą, deportacijas

voruta.lt

„Tremties operaciją pavadinimu „Vesna“ vykdė ne tik 30 tūkst. vidaus reikalų ir MGB* darbuotojų, bet ir 11 tūkst. 500 vietos komunistų ir sovietinių aktyvistų. Vien per dvi dienas, 1948 m. gegužės 22 – 23 dienomis, per prievartą buvo ištremti 40 tūkst. du Lietuvos gyventojai – 11 tūkst. 365 šeimos, iš jų beveik 12 tūkst. vaikų, apie 5 tūkst. asmenų, vyresnių nei 60 metų, nemažai tremiamų žmonių žuvo per trėmimo akcijas (buvo nušauti bėgantys), daug kūdikių ir mažamečių vaikų, senyvo amžiaus žmonių mirė nuo ligų į tremties vietas vežami gyvuliniais vagonais antisanitarinėmis sąlygomis, ar dėl maisto trūkumo“, – pristatydamas projektą sakė Seimo narys Audronius Ažubalis.

 

Rezoliucijoje rašoma, kad Lietuvos komunistų partija buvo atsakinga už iš anksto suplanuotą ir 1940–1963 metais jos nurodymais, sąmoningai okupacinių-represinių struktūrų vykdomą, prilygstantį genocidui Lietuvos gyventojų naikinimą, jų turto konfiskavimą ir pasisavinimą, kankinimus, deportacijas ir plataus masto savo veiksmus pateisinančias propagandines kampanijas, kurios buvo nukreiptos prieš šiuos asmenis.

 

Priimtu dokumentu Seimas pripažįsta, kad Lietuvos komunistų partijos iniciatyva buvo priimti okupacinės administracijos ištremtų Lietuvos gyventojų teises ribojantys papildomi nutarimai, pagal kuriuos, daugiau nei 50 tūkstančių tremtinių nebuvo leista grįžti į Lietuvą, o tiems kuriems buvo leista, jie ir jų vaikai ilgą laiką okupacinės valdžios buvo diskriminuojami – neregistruojami, nepriimami į darbą, neleidžiama mokytis aukštosiose mokyklose, apsigyventi tėviškėje.

 

Seimas kviečia šalies institucijas, atsakingas švietimo ir ugdymo įstaigas pasirūpinti Lietuvos kovų ir kančių istorijos, sovietų okupacinio režimo ir Lietuvos komunistų partijos nusikalstamos veiklos viešinimu, trėmimų atminimu, kurie neabejotinai turi sąsajas su šiandieninės Rusijos Federacijos vykdoma ukrainiečių ir jų vaikų tremties, genocido, karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmogiškumui atminimu.

 

Už Seimo rezoliuciją „Dėl sovietų okupacinės valdžios ir Lietuvos komunistų partijos organizuotų bei vykdytų Lietuvos gyventojų trėmimų“ (projektas Nr. XIVP-2753) balsavo 97, prieš buvo vienas, susilaikė trys Seimo nariai.

 

*TSRS Valstybės saugumo ministerija, veikusi nuo 1946 m. kovo 15 d. iki 1953 m. kovo 15 d.

lrs.lt inform.