Prasideda paramos akcija „Ukrainos kultūra neturi kuo gintis“: siekiama surinkti lėšų naikinamo paveldo išsaugojimui

lnm.lt, 2023 12 04

Lapkričio 28 d. Lietuvos nacionalinio muziejaus Signatarų namuose visuomenei buvo pristatyta nauja paramos Ukrainai akcija.

lnm.lt

Visos per paramos akciją surinktos lėšos bus skirtos rusų naikinamo paveldo išsaugojimui, restauravimo medžiagų, įrangos įsigijimui. Šios priemonės bus pristatytos į Ukrainos nacionalinį istorijos muziejų – iš čia jos keliaus į kitus šalies muziejus. Iniciatyvą „Ukrainos kultūra neturi kuo gintis“ organizuoja Lietuvos nacionalinis muziejus, LRT ir „Stiprūs kartu“, akcijos partneriai – Lietuvos muziejų asociacija ir Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija.

 

Lietuvos visuomenė nuo lapkričio 28 dienos iki gruodžio 26 dienos kviečiama vėl susivienyti ir padėti apsaugoti dabar kaip niekad pažeidžiamą Ukrainos istorijos ir kultūros paveldą. Karas Ukrainoje naikina istorinės atminties ir tapatybės ženklus – šalies agresorės kariuomenė niokoja, griauna ir grobsto, pasisavina Ukrainos kultūrinį paveldą. Pažeisdama tarptautinę teisę ir daugiašalius susitarimus Rusija nuolat vykdo atakas prieš kultūros ir gamtos paveldą, įskaitant tarptautinės bendruomenės pripažintas išskirtinės vertės UNESCO pasaulio paveldo vertybes. Karo metu nukentėjo Odesos ir Lvivo istoriniai centrai, Kyjivo Šv. Sofijos katedra ir vienuolyno pastatų ansamblis (Pečorų laura), didelę žalą patyrė Odesos archeologijos muziejus, Jūrų muziejus ir kiti objektai.

 

Ukrainos nacionalinio istorijos muziejaus generalinis direktorius Fediras Androščukas akcentuoja, kad Rusijos karas prieš Ukrainą iš esmės pakeitė muziejaus darbą: „Turėjome išardyti nuolatinę ekspoziciją, o eksponatus paslėpti saugesnėse vietose. Liūto dalis eksponatų, skirtų eksponuoti, dabar yra tokios būklės, kad ją nuolat turi prižiūrėti restauratoriai. Šiuo metu muziejaus komanda dokumentuoja pagrindinius karo įvykius ir rengia laikinąsias parodas, pristatančias įvairius Ukrainos istorijos aspektus. Kita svarbi veiklos sritis – neteisėtos prekybos kultūros objektais, ypač archeologiniais radiniais, viešinimas. Muziejui bendradarbiaujant su teisėsaugos institucijomis pavyko užkirsti kelią daugeliui tokių atvejų. Išgelbėtos vertybės dažnai perduodamos muziejui saugoti, registruoti ir toliau moksliškai tirti. Ir čia itin svarbus mūsų restauratorių darbas, nes be jų pagalbos šie objektai gali tiesiog sunykti. Mūsų užduotis – išsaugoti šias muziejines vertybes ainiams. Dėl karo labai trūksta valstybės lėšų restauravimo medžiagoms ir įrangai. Ir todėl ši paramos iniciatyva yra tokia svarbi būtent mums ir apskritai Ukrainos paveldo išsaugojimui.“

 

Lietuvos nacionalinio muziejaus generalinė direktorė dr. Rūta Kačkutė akcijos pristatymo metu sakė: „Lietuvą ir Ukrainą sieja ypatingas ryšys, kylantis iš bendros istorijos, valstybingumo ir kultūrinės tradicijos. Lietuvos muziejai nuo pat karo pradžios vieningai jungėsi prie paramos ukrainiečių tautai. Šią paramos akciją neatsitiktinai pristatome Signatarų namuose, prie čia pradėtos eksponuoti Bachmuto vėliavos, iš fronto pasiekusios Lietuvą. Ši vieta simbolizuoja tiek mums, tiek Europai svarbias vertybes, dėl kurių šiuo metu kovoja Ukraina – laisvę, demokratiją ir pilietines teises. Lietuvos žmones kviečiame nelikti abejingais Rusijos vykdomo kultūrinio vandalizmo ir naikinimo liudytojais – mūsų pačių valstybės istorija rodo, kaip svarbu išsaugoti praeitį ateičiai.“

 

„Kultūros vertybių grobimą ir naikinimą Rusijos kaimynės yra patyrusios ne kartą. Lietuvai šis barbariškas ir tyčinis elgesys yra, deja, gerai pažįstamas. Kultūros vertybės yra reikšminga tautinio identiteto ir pasididžiavimo dalis, kare jos ne mažiau svarbios nei ginklai, todėl turime broliams ukrainiečiams padėti jas apsaugoti. Džiaugiuosi, kad LRT gali prisidėti prie šios akcijos“, – sakė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė, LRT generalinė direktorė ir Europos transliuotojų sąjungos valdybos narė.

 

„Istorija nemiršta, kaip šiandien kovojantys ukrainiečiai, bet ji gali išnykti arba būti sunaikinta. Ši iniciatyva padės nuo rusų teroro apsaugoti Ukrainos paveldą, o kiekvieno indėlis labai svarbus. Žinau, kad mūsų šalies žmonės ir toliau tęs pagalbos misiją iki pergalės“, – įsitikinęs „Stiprūs kartu“ iniciatorius Edmundas Jakilaitis.

 

2023 m. lapkričio 15 d. duomenimis, nuo 2022 m. vasario 24 d. UNESCO Ukrainoje užfiksavo jau 329 objektams padarytą žalą: 125 religiniams pastatams, 28 muziejams, 143 istorinės ir (arba) meninės reikšmės pastatams, 19 paminklų, 13 bibliotekų, 1 archyvui.

 

Paramos iniciatyvą „Ukrainos kultūra neturi kuo gintis“ remia 100 šalies muziejų, kuriuos vienija Lietuvos muziejų asociacija. Akcijos metu Lietuvos žmonės kviečiami aukoti numeriu 1409 skiriant 5 eurus arba pervesti norimą sumą į sąskaitą, esančią Lietuvos nacionalinio muziejaus interneto svetainės lnm.lt akcijos specialiame polapyje.