LLKS perspėjimas

Lietuvos Laisvės kovotojų sąjunga 2013 m. sausio 8 d. kreipėsi į Prezidentę, Seimo pirmininką, Premjerą ir į Seimo narius dėl teisinės atsakomybės už galimą priesaikos Valstybei sulaužymą ir dėl to gresiančią apkaltą. Pateikiame kreipimosi tekstą:
Visi naujos kadencijos Lietuvos Respublikos Seimo nariai, premjeras ir vyriausybės ministrai iškilmingai, transliuojant per Lietuvos Televiziją ir Lietuvos Radiją, prisiekė saugoti Lietuvos Nepriklausomybę, kartodami kad saugos valstybės teritorinį vientisumą.
Lietuvą supančioje geopolitinėje aplinkoje tai ypač svarbi priesaikos norma, nes atkuriant Nepriklausomybę buvo labai ryškus iš užsienio palaikomas siekis suskaldyti Lietuvą gabalais ir ją politiškai dezintegruoti, kaip kad 1940 m. atsitiko Suomijoje ir jau mūsų laikais – Moldovoje. Lietuva ryžtingai sužlugdė „Jedinstvos“ planus, nors Lietuvos teritorinio skaldymo strategijos reliktai nuolat buvo puoselėjami, siūlant panaikinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos apibrėžtą valstybinės lietuvių kalbos statusą ir atskirose vietovėse iškraipyti ir svetima kalba rašyti vietovardžius, gatvių pavadinimus, pasuose rašyti kitokia kalba Lietuvos piliečių pavardes ir vardus. Dabar tam pritaria premjeras A.Butkevičius, žadėdamas tai legalizuoti. Tačiau tai ir būtų Lietuvos valstybės teritorinio vientisumo pažeidimas, o kartu ir priesaikos sulaužymas, už ką grėstų apkalta.
Akivaizdu, kad LSDP koalicinės sutarties partnerė Lenkų rinkimų akcija (LRA) neatsisakė teritorinės autonomijos ir visomis išgalėmis siekia ją įteisinti, pažeisdama LR Konstituciją. Antai LRA nariai neatsisako Lenko kortos, kas liudija lojalumą kitai valstybei, o Seimo narys M.Mackevičius su Lenko korta net įsibrovė į LR Seimo Saugumo komitetą ir turės galimybę prieiti prie slaptų dokumentų. Todėl LLKS kategoriškai prieštarauja prieš LRA narių skyrimą į Lietuvos valstybės atsakingas pareigas.
Norime atkreipti dėmesį ir iš anksto perspėjame visus priesaiką davusius Lietuvos valstybės atsakingus piliečius apie galimą neapgalvotą priesaikos normos saugoti valstybės teritorinį vientisumą sulaužymą ir iš to išplaukiančią teisinę atsakomybę su apkalta.

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos
valdybos pirmininkas                                                      Jonas Burokas