Ėmėsi ginti valstybinę kalbą ir šalies teritorinį vientisumą

www.alfa.lt  2013-02-06
Rytas Kupčinskas (Roberto Riabovo nuotr., Alfa.lt)

LR Seimo narys Rytas Kupčinskas

Roberto Riabovo nuotr.

Premjero Algirdo Butkevičiaus ir užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus vizitų į Lenkiją išvakarėse grupė įvairioms opozicinėms frakcijoms atstovaujančių Seimo narių atkreipė dėmesį, kad kai kurios Vyriausybės programos nuostatos, pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją kai kalbama apie „erdves kompromisui“ dėl gatvių ir vietovardžių rašymo bei dėl Lietuvos piliečių asmenvardžių rašymo dokumentuose nevalstybine kalba. 

Apie tai prabilo Seimo nariai konservatoriai Rytas Kupčinskas, Vytautas Juozapaitis, „ Drąsos kelio“ atstovas Algirdas Patackas. Tautininkų sąjungos pirmininkas, eksparlamentaras Gintaras Songaila pranešė, kad pradedami rinkti parašai po reikalavimais valstybės vadovams dėl valstybinės kalbos ir jos teritorinio vientisumo gynimo. Šešių punktų reikalavimų sąraše reikalaujama neiškraipyti autentiškų etninių lietuvių žemių vietovardžių ir juos toliau rašyti tik valstybine kalba, neįteisinti polonizuotų ar suslavintų vietovardžių viešosios rašybos. Taip pat nepažeisti Lietuvos teritorijos vientisumo ir neįteisinti regioninių kalbų oficialaus statuso, paminant kitų piliečių teises, užkirsti kelią teritorinės autonomijos kūrimui ir gatvių pavadinimus rašyti tik valstybine kalba, užtikrinti teismų sprendimų vykdymą dėl neteisėtų nelietuviškų užrašų nukabinimo.

Reikalaujama nekeisti lietuvių kalbos abėcėlės ir Lietuvos Respublikos piliečių vardus, pavardes dokumentuose - tradicinį Lietuvos kultūros paveldą, ir toliau rašyti valstybine kalba, o pageidaujantiems rašyti ir užsienietiškas formas - nurodyti jas antrame paso puslapyje.

Kiti punktai skelbia, kad negalima silpninti lietuvių kalbos mokymo bendrojo ugdymo mokyklose, neatsisakyti lietuvių kalbos valstybinės kalbos egzamino suvienodinimo ir jo neatidėlioti, nes nevienodas lietuvių kalbos vertinimas diskriminuoja ir segreguoja Lietuvos Respublikos piliečius.

Šalies užsienio politikos vykdytojų prašoma nepaversti lietuvių, t.y. valstybinės kalbos statuso derybų objektu dvišaliuose Lietuvos ir Lenkijos santykiuose, siekti, kad Lenkija pripažintų prieškarinę rytų Lietuvos okupaciją neteisėta ir atsiprašytų dėl prievartinės polonizacijos, o siekiant pasitikėjimo dvišaliuose santykiuose, būtina teisingai įvertinti prieškarinį konfliktą, agresiją, ultimatumą.

Taip pat reikalaujama nutraukti vadinamosios Lenko kortos dalinimą Lietuvos Respublikos piliečiams, susiejant juos su lojalumu Lenkijai; siekiant gerų tarpvalstybinių santykių su Lenkija, iškelti sąlygą, kad būtų nutrauktas jos politikų vykdomas Lietuvos šmeižimas ir dezinformacija, o taip pat galiojančios Lenkijos ir Lietuvos sutarties laužymas, kai Lenkijos valdžia skatina lenkų tautinę bendriją Lietuvoje pažeisti jos Konstituciją ir įstatymus.

Seimo narys V. Juozapaitis teigė, kad gal dar nereikia dramatizuoti situacijos, nors kita vertus, atrodo, kad pleištą tarp Lietuvos ir Lenkijos kala kita valstybė. Anot jo, neatrodo, kad Lenkijos politikai tai suvokia. V. Juozapaitis kreipėsi į valdančiosios daugumos rinkėjus, kviesdamas išreikšti savo nuomonę, ar jų išrinkti politikai, įtraukę Lenkų rinkimų akciją į valdančiąją koaliciją ir tenkindama jų antikonstitucinius reikalavimus, atstovauja savo rinkėjų interesus.