Pareiškimas

Laisves_kovotojai
LIETUVOS LAISVĖS KOVOTOJŲ SĄJUNGA
.
LR Prezidentei Gerbiamai Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Gerbiamam Vydui Gedvilui
LR Ministrui Pirmininkui Gerbiamam Algirdui Butkevičiui
LR Seimo nariams
.
Pareiškimas
Vilnius, 2013-02-08
.
Lietuvos Laisvės kovotojų sąjunga (LLKS) numatomo Užsienio reikalų ministro (URM) vizito į Lenkiją akivaizdoje kreipėsi į Prezidentę, Seimo pirmininką, Ministrą pirmininką ir į Seimo narius, įvertinusi Premjero pažadą legalizuoti atskirose Lietuvos vietovėse svetima kalba rašyti vietovardžius, gatvių pavadinimus, pasuose rašyti kitokia kalba Lietuvos piliečių pavardes ir vardus, atkreipė dėmesį ir iš anksto perspėjo visus priesaiką davusius Lietuvos valstybės atsakingus piliečius apie galimą neapgalvotą priesaikos normos saugoti valstybės teritorinį vientisumą sulaužymą ir iš to išplaukiančią teisinę atsakomybę su apkalta.
Sąjunga taip pat organizavo piketą prie URM ir įteikė peticiją, kurioje įsakmiai persergėjo nedaryti nuolaidų akivaizdžiai nepamatuotiems, keliantiems pavojų Lietuvos teritoriniam vientisumui bei skatinimui pažeisti LR Konstituciją, Lenkijos reikalavimams.
Nepaisydamas LLKS įspėjimų, būdamas su oficialiu vizitu Varšuvoje, 2013 02 07 Užsienio reikalų ministras atsiprašė lenkų už tai, „kaip Lietuvos politikai pasielgė tragiškai žuvusio Lenkijos prezidento Lecho Kačinskio, kai 2010 m. Lietuvoje viešėjusiam Lenkijos vadovui tėkštas antausis nepritariant lenkiškų pavardžių daliniam įteisinimui“. Tokią poziciją L.Linkevičius išsakė duodamas interviu įtakingam dienraščiui „Žečpospolita“.
Užsienio reikalų ministras atsiprašė už tai, ko Seimas net teoriškai negalėjo priimti nei vieno iš dviejų svarstomų alternatyvių įstatymų, susijusių su asmenvardžių rašyba, tačiau neatmetė L.Kačinskio atvykimo dieną nelietuviškos asmenvardžių rašybos įteisinimo idėjos. Seimas ir neprivalėjo pagal kažkieno užsakymą ar kokia iškilminga proga priimti neišdiskutuotą įstatymą juolab, pažeidžiantį LR Konstituciją. Užsienio reikalų ministras L. Linkevičius net nepasidomėjo, ar buvo už ką atsiprašinėti, net jei tai būtų morališkai, istoriškai ir politiškai pateisinama.
Tokį L.Linkevičiaus poelgį be tautos ir aukščiausių valstybės institucijų įgaliojimo laikome neteisėtu,  lietuvių tautos ir jos istorinės atminties įžeidimu, kurstančiu tautinę neapykantą bei provokuojančiu nesantaiką, tautos atstovybės nutarimo dėl lietuviško raidyno apsaugos asmenišku neigimu, priesaikos normos  - saugoti valstybės teritorinį vientisumą -  sulaužymu (dviem rajonams numatomos skirtingos pilietinės teisės).
Reikalaujame už nekompetenciją ir įgaliojimų viršijimą inicijuoti užsienio reikalų ministro L.Linkevičiaus apkaltą bei atstatydinimą iš pareigų, o jo žeminantį ir antivalstybinį pareiškimą paskelbti niekiniu.

LLKS valdybos pirmininkas Jonas Burokas