Įspėjamasis mitingas dėl kalbos ir teritorinio vientisumo!

Mitingas V. Kudirkos aikštėje, Vilniuje

Algimanto Stakėno nuotr.

Kovo 28 d. Vilniuje, Vinco Kudirkos aikštėje prie Lietuvos Vyriausybės rūmų įvyko įspėjamasis mitingas, kuriame Vyriausybė raginta nepasiduoti autonomininkų spaudimui ir įgyvendinant savo programą, nepažeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos bei Valstybinės kalbos įstatymo.

Įspėjamame mitinge dalyvavo keli šimtai žmonių.

Kaip sakė vienas mitingo rengėjų „Vilnijos“ draugijos pirmininkas Kazimieras Garšva, ši protesto akcija – tai tik pirmasis piliečių pasipriešinimo antivalstybiniams valdžios užmojams veiksmas. Jam antrino Lietuvos Sąjūdžio atstovas Vidmantas Žylius: „Jei reikės mūsų susirinks dar daugiau, ir kituose Lietuvos miestuose. Mes toliau rinksime parašus, kol reikalavimai bus išgirsti“.

Mitingo dalyviai iš Lietuvos valdžios reikalavo laikytis Konstitucijos, įstatymų, vykdyti teismų sprendimus, nekurti teritorinės autonomijos su trimis valstybinėmis kalbomis. Taip pat nekraipyti istorinių Lietuvos vietovardžių, o gatvių pavadinimus, Lietuvos piliečių vardus ir pavardes Lietuvoje rašyti valstybine lietuvių kalba. Visose Lietuvos mokyklose rengti vienodą valstybinės kalbos egzaminą, nepažeisti Tautos ir tautinių bendrijų teisių.

„Simboliškai Didįjį Ketvirtadienį – Judo išdavystės dieną – vykstančiame mitinge susirinkome išsakyti Lietuvos Vyriausybei reikalavimą – neišduoti Lietuvos Konstitucijos ir nepasiduoti autonomininkų spaudimui dėl vardų, pavardžių, gatvių, vietovardžių ir kitų dalykų rašybos kaitaliojimo. Nepritarimą tokiems Vyriausybės ketinimams savo parašais jau yra išreiškę per 20 000 Lietuvos piliečių. Jų skaičius ir toliau sparčiai auga. Jei valdžios žmonės šiuos piliečių reikalavimus ignoruos ir Vyriausybės programa bei darbo grupės siūlymai bus įgyvendinami pažeidžiant Lietuvos Konstituciją, protestuos nebe keli šimtai, bet keli tūkstančiai piliečių“, – kalbėjo K.Garšva.

Mitinge kalbėjęs Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Tautininų sąjungos pirmininkas Gintaras Songaila ragino valdančiuosius nebūti judošiais ir neparduoti Lietuvos valstybės ir jos Konstitucijos nei už trisdešimt sidabrinių, nei už jokius kitus grašius. „Nebūkite svetimųjų pastumdėliai ir neklydinėkite pasimetę kažkur tarp Vilniaus ir Varšuvos ar kokios kitos užsienio šalies. Pasakykite aiškiai, ar liksite ištikimi Lietuvai, ar laikysitės jos Konstitucijos ir įstatymų. Kol nėra tikrumo dėl blauzdų tvirtumo, beje, nesiųskite Kirkilo į Varšuvą, o tai ką nors ne taip pasirašys. Ir būkite geri, nebeatsiprašinėkite. Tegu Lietuvos atsiprašo už okupacijas, ultimatumus, nutautinimą, naikinimus ir šmeižimus“, – sakė G.Songaila.

Mitinge taip pat pasisakė Seimo nariai Valentinas Stundys ir Rytas Kupčinskas. Tautinio jaunimo sąjungos pirmininkas Julius Panka, prof. Ona Voverienė ir kt.

Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos pirmininkas Jonas Burokas pabrėžė, kad šiandieninė diskusija vyksta ne dėl lenkų pavardžių rašybos, o dėl valstybės teritorinio vientisumo bei valstybinės kalbos išsaugojimo. „Daliai lenkų tebeatrodo, kad Lietuva – jos pakraštys, kur tebeveikia Lenkijos įstatymai. Vyriausybė turi ryžtingai pasipriešinti tokiems antivalstybiniams nusistatymams ir atsisakyti bet kokių skubotų sprendimų, kuriais dedamas pagrindas teritorinės autonomijos sukūrimui“.

Mitingo dalyviai buvo kviečiami pasirašyti Reikalavimą ginti Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą ir teritorijos vientisumą.

Po šiuo Reikalavimu jau pasirašė virš dvidešimties tūkstančių Lietuvos piliečių (galima pasirašyti ir internetu – adr. www.peticijos.lt/visos/71086). Praėjusią savaitę Reikalavimas su parašais buvo įteiktas Lietuvos Respublikos prezidentūrai, Seimui bei Vyriausybei. Parašų rinkimo akcija tęsiasi.

Tačiau iki šiol valdančiosios koalicijos atstovai į piliečių protestą nereaguoja, galimai pasiduoda kaimyninės šalies politiniam šantažui, žadėdami Lietuvos piliečiams įvesti lenkišką asmenvardžių rašybą, dvigubus gatvių ir vietovių užrašus, diskriminuodami lietuvių

Tą pačią dieną 15 val. Vilniuje, Mokslų Akademijos didžiojoje salėje (Gedimino 3) prasidėjo „Vilnijos“ draugijos suvažiavimas. Suvažiavimo dalyviai aptarė mitinge keltus bei kitus Lietuvai svarbius klausimus.

www.alkas.lt

Kalba LR Seimo narys, Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas Rytas Kupčinskas

Kalba Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininkas Vidmantas Žilius

Kalba LR Seimo narys, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narys  Valentinas Stundys

Kalba Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininko pavaduotojas doc. dr. Romas Batūra

Kalba „Vilnijos“ draugijos pirmininkas habil. dr. Kazimieras Garšva

Mitinge dalyvavo keli šimtai žmonių