D. Kreivys. Valstybės įmonių valdybos – ne partinės kuopelės

Dainius Kreivys
www.tsajunga.lt Dainius Kreivys 2013-03-28
„Žiniasklaidoje nuskambėję pranešimai dėl Ūkio ministerijos sprendimo atšaukti UAB „Litexpo“ valdybą, pakeičiant ją politikais, yra pirmasis žingsnis siekiant politizuoti pelningai veikiančių valstybės įmonių vadovybes. „Litexpo“ valdyboje nepriklausomi profesionalai šiuo metu keičiami socialdemokratų partijos nariais – teisininku Kęstučiu Virbicku ir buvusiu ministru Petru Čėsna. Tai yra aiškus ženklas, jog valdantieji naudą partijai laiko svarbesne už Lietuvos piliečių interesus ir valstybės gerovę“, – tvirtina Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys, buvęs ūkio ministras Dainius Kreivys.
Parlamentaro teigimu, Andriaus Kubiliaus XV Vyriausybės siekis pertvarkyti valstybės įmonių valdymą pagal šiuolaikinius vakarietiškus standartus, iškeliant aiškius pelningumo, skaidrumo ir naudos visuomenei standartus, davė akivaizdžių rezultatų. Pernai valstybės įmonių į šalies biudžetą sumokėti dividendai siekė daugiau nei pusę milijardo litų – būtent tiek, kiek reikėjo atkurti dėl krizės sumažintoms pensijoms. Tuo tarpu socialdemokratų Vyriausybės valdymo laikais valstybinės įmonės į šalies biudžetą sumokėdavo tik po kelias dešimtis milijonų litų per metus. Įvedusi gerąją valstybės įmonių valdymo praktiką socialdemokratų nustekentose valstybės valdomose įmonėse, A. Kubiliaus Vyriausybė gavo didelę valstybės kapitalo grąžą bei sulaukė rekordinių įplaukų į biudžetą, kurias panaudojo Lietuvos žmonių socialinėms reikmėms tenkinti.
Dividendai iš valstybės valdomų įmonių valdant 2004-2008 m. Vyriausybei ir 2008-2012 m. Vyriausybei
„Dešiniųjų Vyriausybė valstybės įmonių valdymą sėkmingai pertvarkė remdamasi trimis esminiais principais: veiklos skaidrumu, aiškiais strateginiais tikslais bei įmonių valdymo depolitizavimu. „Litexpo“ į skaidriai, tikslingai ir nepolitizuotai valdomą įmonę buvo pertvarkyta kaip sėkmingas ir sektinas pavyzdys kitoms valstybės valdomoms įmonėms. Pastaruosius metus „Litexpo“ pelno rodikliai gerėjo ir buvo išimtinai teigiami. Pavyzdžiui, 2012 m. sausio-rugsėjo mėnesiais šios įmonės pelnas iki mokesčių sudarė 2,075 mln. litų ir, lyginant su 2011 metais, išaugo net 232 nuošimčiais. Remiantis žiniasklaidoje pasirodžiusia informacija, prieš keičiant „Litexpo“ valdybą į šiuos ar jokius kitus įmonės veiklos rodiklius atsižvelgta nebuvo. Būtent pastarasis faktas geriausiai parodo, jog sprendimas atšaukti efektyviai dirbančią įmonės vadovybę yra paremtas grynai politiniais, o ne ekonominiais motyvais. Dabartinės Vyriausybės žingsniai atsisakant gerosios įmonių valdymo praktikos greičiausiai reiškia, jog nepolitizuotų valstybės valdomų įmonių laikai baigėsi. Tikėtina, kad tokia baigtis gali laukti ir „Klaipėdos naftos“, „Litgrid“ ar kitų skaidriai ir nepriklausomai nuo partinių įgeidžių valdomų valstybės įmonių“, – sako Seimo TS-LKD frakcijos narys.
Pasak D. Kreivio, Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus neseniai išsakytos sveikintinos mintys apie profesionalaus požiūrio į valstybės įmonių valdymo būtinybę ir centralizuotą valstybės turto valdymo instituciją realybėje nesutampa su ūkio ministerijos veiksmais
.„Premjerui ir ūkio ministrei derėtų prisiminti, jog valstybės valdomų įmonių valdybos neturi būti sudaromos iš partijos narių kuopelių. Profesionalių ir politiškai nepriklausomų valdybų pakeitimas artimų partiečių būreliais yra ciniškas Lietuvos visuomenės interesų nepaisymas. Valdantieji turėtų labai gerai įvertinti savo veiksmus ir pagalvoti, ar tikrai yra pasiryžę nebetęsti A. Kubiliaus Vyriausybės darbų nepelningą valstybės turtą pertvarkant į sėkmingai valdomas valstybės įmones. Pertvarkytos įmonės nuolat papildo biudžetą didžiulėmis įplaukomis ir taip sėkmingai kuria visuomenės gerovę. Netęsdami sėkmingos ankstesnės valstybės įmonių valdymo praktikos, socialdemokratai atsisako A. Butkevičiaus Vyriausybės programoje įtvirtinto tikslo apginti visuomenės interesą užtikrinant, kad valstybės įmonės veiktų Lietuvos žmonių labui“, – teigia buvęs ūkio ministras.