Karas dėl dvikalbių lentelių: ar savivaldybė mokės 90 tūkst. Lt baudą?

.
Teismo sprendimą dėl dvikalbių lentelių nukabinimo Vilniaus rajone įvykdyti pusantrų metų bandanti antstolė Daiva
Milevičienė siekia, kad už kiekvieną pradelstą dieną Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorei būtų skirta
piniginė bauda po 150 litų.
Kadangi teismo sprendimas dėl maždaug 20-ties dvikalbių lentelių nukabinimo Mostiškių, Nemenčinės ir Buivydžių
miesteliuose ir kitose vietose neįvykdytas nuo 2011 rugsėjo 21 dienos, Vilniaus rajono savivaldybės administracijaišiai dienai
tektų sumokėti maždaug 90,4 tūkst. litų baudą.
Su prašymu skirti baudą už teismo sprendimo nevykdymą vasario 14 dieną antstolė kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės
teismą. Teismas sprendimą paskelbė gegužės 16 dieną ir antstolės prašymo netenkino. Nutartis nėra galutinė - per septynias
dienas atskiruoju skundu gali būti apskųsta Vilniaus apygardos teismui.
Antstolei D.Milevičienei teisme atstovavęs jos padėjėjas Donatas Zubrys penktadienį BNS sakė, kad svarstoma skųsti
minėtą nutartį.
„Mes iš pradžių prašėme maksimaliausios baudos, paskui teisme savo prašymą patikslinimome - iki 150 litų. Teismas pasiūlė
pakeisti teismo sprendimo įvykdymo tvarką - siūlo kad sprendimą įvykdytų išieškotojas savo lėšomis per antstolį, o ne pati
administracijos direktorė“, - BNS sakė D.Zubrys. Pagal įstatymą, už kiekvieną sprendimo neįvykdymo dieną gali būti
skiriama bauda iki 1 tūkst. litų.
Pasak D.Zubrio, įstatyme yra nuostata - jeigu sprendimą gali įvykdyti tik pats skolininkas, už nevykdymą jam skiriama
bauda. Tačiau jeigu sprendimą gali įvykdyti ir kiti asmenys, tada reikia kreiptis į sprendimą priėmusį teismą, kad jis pakeistų
sprendimo įvykdymo tvarką - tai yra leistų kitiems asmenims už tą skolininką įvykdytisprendimą.
.Teismo sprendimą dėl dvikalbių lentelių nukabinimo Vilniaus rajone įvykdyti pusantrų metų bandanti antstolė DaivaMilevičienė siekia, kad už kiekvieną pradelstą dieną Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorei būtų skirtapiniginė bauda po 150 litų.Kadangi teismo sprendimas dėl maždaug 20-ties dvikalbių lentelių nukabinimo Mostiškių, Nemenčinės ir Buivydžiųmiesteliuose ir kitose vietose neįvykdytas nuo 2011 rugsėjo 21 dienos, Vilniaus rajono savivaldybės administracijaišiai dienaitektų sumokėti maždaug 90,4 tūkst. litų baudą.Su prašymu skirti baudą už teismo sprendimo nevykdymą vasario 14 dieną antstolė kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkėsteismą. Teismas sprendimą paskelbė gegužės 16 dieną ir antstolės prašymo netenkino. Nutartis nėra galutinė - per septyniasdienas atskiruoju skundu gali būti apskųsta Vilniaus apygardos teismui. Antstolei D.Milevičienei teisme atstovavęs jos padėjėjas Donatas Zubrys penktadienį BNS sakė, kad svarstoma skųstiminėtą nutartį.„Mes iš pradžių prašėme maksimaliausios baudos, paskui teisme savo prašymą patikslinimome - iki 150 litų. Teismas pasiūlėpakeisti teismo sprendimo įvykdymo tvarką - siūlo kad sprendimą įvykdytų išieškotojas savo lėšomis per antstolį, o ne patiadministracijos direktorė“, - BNS sakė D.Zubrys. Pagal įstatymą, už kiekvieną sprendimo neįvykdymo dieną gali būtiskiriama bauda iki 1 tūkst. litų.Pasak D.Zubrio, įstatyme yra nuostata - jeigu sprendimą gali įvykdyti tik pats skolininkas, už nevykdymą jam skiriamabauda. Tačiau jeigu sprendimą gali įvykdyti ir kiti asmenys, tada reikia kreiptis į sprendimą priėmusį teismą, kad jis pakeistųsprendimo įvykdymo tvarką - tai yra leistų kitiems asmenims už tą skolininką įvykdytisprendimą.