Sovietinės okupacijos reliktai Vilniaus centre

XI-080-S20130821-2

Iš kairės: Antanas Kliunka, Rytas Kupčinskas,

Gasparas Genzbigelis, Jonas Burokas

Olgos Posaškovos nuotr.

LR Seime įvyko Seimo nario Ryto Kupčinsko spaudos konferencija dėl sovietinės okupacijos ideologijos atributų nepriklausomoje Lietuvoje. Dalyvavo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos atstovai Gasparas Genzbigelis ir Antanas Kliunka, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos pirmininkas Jonas Burokas.

Seimo narys Rytas Kupčinskas pažymėjo, kad Žaliojo tilto sovietinių laikų skulptūros yra skaudi tema, kurią nuolat kelia Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos nariai ir kitos patriotinės organizacijos. Jis pastebėjo, kad Vilniaus mieste per menkai rūpinamasi tautiniais – istoriniais simboliais: nėra paminklo Karaliui Vytautui Didžiąjam, pirmajam Lietuvos prezidentui Antanui Smetonai, Lietuvos kariuomenės generolui P. Plechavičiui, 1941 metų Birželio ginkluoto sukilimo prieš sovietus Lietuvoje vienam iš organizatorių ir vadovų generalinio štabo majorui Vytautui Bulvičiui ir kitiems iškiliems kovotojams už Lietuvos laisvę.

R. Kupčinskas išsakė, kad sovietiniai ideologiniai simboliai turi būti išbraukti iš Kultūros paveldo registro ir nuimti nuo Žaliojo tilto.

 

Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos pirmininkas Jonas Burokas pastebėjo, kad LLKS daug kartų prašė Vilniaus miesto savivaldybės pašalinti skulptūras nuo Žaliojo tilto, nes jos teigiamai eksponuoja okupanto ideologiją.

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos atstovas Antanas Kliunka kalbėjo, kaip sunku mums, savanoriams, suprasti, kad po 23 metų laisvės Lietuvoje siautėja Socialistinis liaudies frontas ir Lietuvos lenkų rinkimų akcija, kad restauruojami paminklai okupantams.

Kasparas Genzbigelis perskaitė Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių narių, Televizijos bokšto ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos gynėjų pareiškimą, kuriame išreiškė protestą prieš Vilniaus miesto savivaldybės planus už mokesčių mokėtojų lėšas restauruoti sovietinius meno ,,šedevrus“ Vilniuje, ant Žaliojo tilto. Jis tvirtino, kad tol, kol Vilniuje nepastatytas paminklas Laisvės kovotojams, kol Lietuvos partizanas Petras Vizbaras-Vapsva, pasirinkęs mirtį, kad tik čekistų kankinamas neišduotų savo kovos draugų, Gedimino prospekte „pagerbtas“ ,,kanalizacijos“ dangčiu, šis Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas yra šventvagiškas. K. Genzbigelis piktinosi, kad Lietuvos valdžia sovietinę okupaciją žyminčias Žaliojo tilto skulptūras laiko materialiu kultūriniu paveldu. Dėl šių valdžios politinių įsitikinimų skulptūros įtrauktos į Kultūros vertybių valstybinį registrą, o okupacinio laikmečio skulptūras gina Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai nesupranta, kaip „galima gerbti šiuos primityvius socrealistinius ,,šedevrus“, kai jie kolaboravusių su okupantu autorių buvo sukurti tuo metu (1952 m.), kai Lietuvos partizanai liejo kraują bekompromisėje kovoje už Lietuvos Laisvę. Kadangi skulptūrų ketaus metalas stipriai korodavęs, suplyšęs ir sutrūkinėjęs, o Vilniaus miesto savivaldybė skendi milijoninėse skolose, privalu skulptūrų atsisakyti kaip istoriškai, morališkai ir fiziškai pasenusių “. Buvo pareikalauta išvežti iš Lietuvos sostinės surūdijusius okupantus iki 2013 m. rugsėjo 1 d., t.y. sukankant sovietų okupacinės armijos išvedimo iš Lietuvos 20-mečiui.

Spaudos konferencijos pabaigoje buvo prisimintos savanorio Artūro Sakalausko žūties 22-osios metinės. Rugpjūčio 21 d. laikomos šv. Mišios šv. Ignoto bažnyčioje, 18.00 val. prie atminimo akmens įvyks Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių organizuojama iškilminga rikiuotė.

  

Nijolės Balčiūnienės informacija