Vytautas Landsbergis. Europos šaltiena

delfi.lt 2019 06 28

Šaltiena neatspari peiliui. Tą šiomis dienomis matėme Strasbūre, Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos sesijoje. Ukraina paaukota Rusijos užgerinimui, jos oligarchų ir didžvalstybininkų „interesams“.
Vytautas Landsbergis

delfi.lt

Užpulti kaimyną karine jėga ir grobti jo žemes – leistina. Deja, prie šio „principo“ prisidėjo ir Europos oligarchų interesai. Ir įtakingų Europos valstybių elito sutikimas tapti šaltiena. Jos tikriausiai klysta, jei mano tuo pelnyti transatlantinę pagarbą.

 

Bet dabar pasvarstykime, kas toliau stovi eilėje. Arba meniu. Angliškai tai jau įprastas posakis: who's next?

 

Gal pirmiau bus einama įsitvirtinti, palaužus ETPA, kitose išsivienijančios Europos institucijose. Vadovų kabinetuose?

 

Gal iš karto – į naujų teritorijų bei akvatorijų grobimą ir „įsiteisinimą“. Antai prinokstąs kąsnis – Moldova.

 

Išvaikyk jos parlamentą, be reikalo pasirinkusį Europą (ne Rusiją), pastatyk jo vietoj kokį nors marionetinį „liaudies seimą“, kuris klusniai pabalsuos už naują politiką, patvirtins užsienio ambasadoj sudarytą „liaudies“ vyriausybę (Lietuvos patirtis); po pusvalandžio iškilmingai kremliškai jau „pripažink“ šią tautos valią ir suteik brolišką apsaugą meškos glėby. Žvėrinčiaus lankytojai neabejotinai nutars – po savaitės arba penkerių metų, – kad yra svarbesnių politinio bei oligarchinio verslo projektų nei ginčas dėl neaiškios valstybėlės. Savarankiška ji ir demokratinė, ar meškos satrapija – koks skirtumas?

Tikriausiai matysime ir pusiau demokratinės Europos institucijų užvaldymą. Neleisti to – reikštų be reikalo pyktis. Nenaudinga. Kill me softly. Kalbėkimės dėl kalbėjimo ir pritardami. Rasis tam ir personalijų, kandidatų į lankstesnius ir viršininką suprantančius Europėlės vadovus. „Putinferštėjeriai“ – jau keleri metai teigiama kokybė Vokietijos politikoje. Gal ir Belgijos. Antai ir Olandija sykį jau balsavo – netolimoje praeityje, – kad Ukrainos mums nereikia. Gavo „Buko“ spyrį į keleivinį „Boingą“ ir lėtai gromuliuoja šią Kremliaus pamoką. Gal ir tie balsavusieji nūnai prieš Ukrainą (už aneksiją) bus įsisavinę „Novičioko“ veiksnį. Jei nesupratai, deputate, verčiau nečiupinėk savo durų rankenos.

 

Tokia tat pažanga šaltienos keliu.