Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui siūloma suteikti naujus įgaliojimus

voruta.lt, 2021 10 18

Krašto apsaugos ministerijai pasiūlius įstatymų pakeitimus, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui (LGGRTC) ketinama suteikti su Laisvės gynėjo teisinio statuso pripažinimo komisijos veikla susijusius įgaliojimus, kurie užtikrins nuoseklų Laisvės gynėjo statuso pripažinimą, pažymėjimų išdavimą ir jų apskaitos tvarkymą.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui siūloma suteikti naujus įgaliojimus

voruta.lt

LGGRTC įstatymą siūloma papildyti nurodant, kad LGGRTC rengia su Laisvės gynėjo teisinio statuso pripažinimo komisijos veikla susijusių dokumentų projektus ir vykdo Laisvės gynėjo teisinio statuso pripažinimo komisijos sekretoriato funkciją. LGGRTC taip pat turėtų rengti su šios komisijos veikla susijusių teisės aktų projektus.

 

 

Toks papildymas pasiūlytas atsižvelgiant į tai, kad Laisvės gynėjo teisinio statuso pripažinimo komisijai pavestų klausimų nagrinėjimas yra glaudžiai susijęs su LGGRTC veikla bei tvarkoma informacija.

 

LGGRTC renka, analizuoja ir apibendrina medžiagą apie pasipriešinimo okupaciniams režimams procesus ir dalyvius bei pasipriešinimą 1990–1991 m. SSRS agresijai atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Be to, centras tiria archyvinę medžiagą apie Lietuvos gyventojus ir pasipriešinimo okupacijoms dalyvius, kurie okupacijų laikotarpiu žuvo, dingo be žinios, taip pat – buvo represuoti, persekioti ar kitaip nukentėjo nuo okupacijų ir 1990–1991 m. SSRS vykdytos agresijos atkūrus Lietuvos nepriklausomybę.