Vytautas Landsbergis. ĮŽVALGĖLĖ. Kas dar neaišku?

lrt.lt, 2021 11 10

Pirmiausia jie užims Baltarusiją. Pradedant nuo vakarinių pasienio rajonų, kur jau paskirta erdvė būsimam milijonų benamių telkimui, masių tranzitui ir Europos užėmimui. Benamių ordomis. Kol kas vyksta repeticijos.

Vytautas Landsbergis

lrt.lt

Įžengia į mūsų žemę ir griauna mūsų pastatus. Ar tai leidžiame? Kol dar ne Vilnių... Kapinynų nedarysime ir neleisime, kad atsirastų. Tą sako vietiniai lietuviški humanitarai. Skamba pakiliai (beje, kai šefai lieps, atsiras ir vaikų lavonėlių).

Leidžiame ir statysime naujokynus su humanitariniais maitinimo ir sanacijos tinklais. Taip Europos pasienyje, miškuose ir apgyvendinimo zonose formuosis vis naujos atvykėlių kolonijos ir bendruomenės, kuriose netruks rastis sava mafijozių klikų arba sektų tvarka ir tokių genčių valstybėlės.

 

Po pasiskerdynių, kas šerifas, ateis savivalda. Istorija iš naujo. Į plotą plaukte plauks tuntai naujų persikraustėlių į Angelalando paradyzą. „Sienų“ karpymo verslas ir pelnai skleidžiasi jau dabar. Kur mokesčių inspektoriai? Europa griežtoji (lot. Europa dura) tik mirkčios ir skėsčios. Drozdams ir Kremliui iš pradžių žvengiant.

 

Tos dvi nepavykusios valstybės naudosis duros ištižimu ir nesusivokimu, kad ateina naujieji Čingizchano laikai. Ordų tvarka – po pradinio, kad ir smurtinio išsitaškymo, net ribotų gabaritų branduoliukais – taps realia konstitucine sistema, kai chanai ir bogdichanai persidalys žemes ir jūras, kad po to galutinai susikaltų tarpusavy. Kaip Adolfas ir Šošo kadaise.

 

Tą schemą matome iš ligšiolinės istorijos. Dabar už Kremliaus chano stūkso Pekino bogdichanas, kuris turi savų minčių ir tvarkaraščių. Kai ordos bus apskaitomos milijonais ir šimtais milijonų, niekas nesiterlios dėl „sienų“ ir kremliečių bajeruojamos „tarptautinės teisės“. Visi tie dalykai ilsėsis praeities vaikų daržely, kurį senoliai vadindavo JT. Tikrovė save sudėstys tikroviškai. Jau pradeda dėstyti, tik „duros“ gyventojai dar stengiasi nematyti. Kodėl?

 

Reiktų pamačius ką nors daryti kaip tame gudų miške. Pavyzdžiui, pašalinti naujos agresijos išradėjus iš tarptautinių taikingų organizacijų. O kam? Tesiautėja. Negražu būtų šalinti.

 

Geoistorijos plentvolis atrieda, ir skystablauzdžiai buržujai bus eliminuoti.