Mirė partizanas Juozas Jakavonis-Tigras

delfi.lt, 2021 11 23

Mirė partizanas Juozas Jakavonis-Tigras. Tai LRT TELEVIZIJAI patvirtino dukra Angelė Jakavonytė.
Juozas Jakavonis – Tigras, portretas namuose
delfi.lt
„Taip, mirė tėtis. Jis buvo namuose pas mane, užsikrėtė kovidu. Galvojau, paprastas peršalimas, buvo teigiamas testas“, – BNS sakė A. Jakavonytė. Anot jos, tėtis mirė gydomas ligoninėje, gydytojai stebėjosi jo atkaklumu.
 
Pastaruoju metu jis gydytas Santaros klinikose, sirgo COVID-19.
 
Pirmasis apie J. Jakavonio-Tigro mirtį antradienį pranešė nacionalinis transliuotojas LRT.
 
Varėnos apylinkėse, Kasčiūnų kaime, gimęs J. Jakavonis-Tigras, būdamas dvidešimties metų, 1945 metų rudenį kartu su kitais partizanais tėvų sodyboje įrengė Merkio rinktinės partizanų štabo vadavietę.
 
1945–1946 metais drauge su Merkio rinktinės vadu A. Ramanausku-Vanagu joje kurį laiką slapstėsi bei dirbo Pietų Lietuvos partizanų vadas Juozas Vitkus-Kazimieraitis. Čia leistas partizanų laikraštis „Laisvės varpas“.
 
J. Jakavonis-Tigras ėjo štabo ryšininko pareigas.
 
1946 metais jis buvo ištremtas į Sibirą, o į Lietuvą grįžo po 13 metų.
 
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, 1998 metais J. Jakavonis-Tigras apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu, 2000 metais jam įteiktas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis.
 
J. Jakavoniui-Tigrui bei kitiems partizanams 2018 metais gruodžio 4 dieną buvo įteikta Seimo skiriama Laisvės premija, šiemet jis taip pat gavo partizanų vado A. Ramanausko-Vanago premiją.
 
Aktyvus partizaninis karas dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo vyko 1944–1953 metais. Su sovietų okupacija Lietuvoje pokario metais kovojo apie 50 tūkst. partizanų, per 20 tūkst. partizanų ir jų rėmėjų žuvo.

 

Lietuvos Sąjūdžio vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems.