REZOLIUCIJA Dėl LR Konstitucijos, Valstybinės kalbos įstatymo ir teritorijos vientisumo laikymosi

 

Lietuvos Sąjūdis,

Laikydamasis LR Konstitucijos 3, 7 , 10, 14, 17, 29 straipsnių,

LR Konstitucinio Teismo 1999-10-21 d., 2009-11-06 d. sprendimų,

LR Valstybinės kalbos įstatymo 14, 19, 23 ir kitų straipsnių,

1940 m. LR Vyriausybės nustatytos Vilniaus krašto autentiškų  pavardžių, vietovardžių rašybos,

Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos 3-22 straipsnių, reikalaujančių laikytis nacionalinės teisės, nepažeisti gyventojų daugumos ir kitų tautinių mažumų teisių, gerbti tradicinį vardyną tradiciškai gausiai mažumų gyvenamose vietose, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes,

Europos Teisingumo Teismo sprendimų M.Runevič-Vardyn ir kitose bylose,

Reikalavimo ginti LR valstybinę kalbą ir teritorijos vientisumą (kurį jau pasirašė per 30 000 LR piliečių) ir gyventojų apklausų,

reikalauja:

  1. nepažeidinėti LR Konstitucijos, įstatymų ir iš naujo nekurti teritorinės autonomijos su antra ar trečia valstybine kalba, neįteisinti jų Tautinių mažumų įstatymo projekte,
  2. neiškraipyti autentiškų etninių lietuvių žemių vietovardžių, gatvių pavadinimų, pavardžių ir oficialiai jų neskelbti nevalstybine kalba,
  3. kaip ir kitose demokratinėse valstybėse nekeisti valstybinės kalbos rašybos principų, abėcėlės ir dokumentuose LR piliečių vardus, pavardes – tradicinį Lietuvos kultūros paveldą – autentiškai rašyti valstybine kalba,
  4. nedelsiant sudaryti galimybę visose pietryčių Lietuvos švietimo įstaigose mokytis valstybine kalba, apginti paskutines lietuviškas Punsko valsčiaus mokyklas.

Visi valdančiosios koalicijos nariai privalo žinoti, kad lietuvių Tauta, per daugelį amžių didžiulėmis pastangomis išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius, savo valstybėje neturi būti pažeidžiama pagal kokios nors partijos programą.

 

Suvažiavimo pirmininkai: Nijolė Balčiūnienė

 

dr. Audrius Skaistys