REZOLIUCIJA Dėl Vakarų civilizacijos perspektyvų

 

Lietuvos Sąjūdis

1) pripažindamas vienintelį teisingą Lietuvos pasirinkimą eiti Vakarų civilizacine demokratine kryptimi ir savimi praturtinti Europos civilizaciją;

2) matydamas Vakarų civilizacijos neatsparumą konsumerizmui ir Rytų pokomunistinių šalių poveikiui, kuris pakerta europinių vertybių sistemą ir europiečių pasitikėjimą ja;

3) susirūpinęs, kad Lietuvoje skatinama nostalgiškai ilgėtis sovietinio „seno“;

4) reikalaudamas aiškumo, kaip Lietuvos valdžia užtikrins nenukrypstamą visaapimantį valstybės įsipareigojimą saugoti tautos laisvę, krikščionybe grįstą bendrą paveldą bei savo tautos civilizaciją ir pasieks to, remdamasi demokratijos, asmeninės laisvės bei įstatymo viršenybės principais;

5) suprasdamas, kad tik per visuomenės įsitraukimą ir aktyvų pilietinį dalyvavimą bus įmanoma įtvirtinti transatlantinius demokratijos, laisvės, saugumo ir gerovės siekius Lietuvoje,

pareiškia, kad

  1. Lietuvos valdžia (Respublikos Prezidentė, Seimas, Vyriausybė, Teismai) ir partijos yra atsakingi už europietiškos civilizacijos tvirtėjimą Lietuvoje ir todėl turi užimti bendrą poziciją dėl Lietuvoje antidemokratines apraiškas demonstruojančių ir bendruomeniškumą ardančių piliečių, organizacijų bei judėjimų;
  2. daugelį amžių kovojusi už savo teisę laisvai apsispręsti, kuriai civilizacinei bendruomenei ji nori priklausyti, Lietuva to pasiekė tapdama Europos Sąjungoje ir Šiaurės Atlanto Aljanse susivienijusių Vakarų demokratijų nare, tačiau rizikuoja būti nelaikoma patikima partnere, jei nevykdys narystės įsipareigojimų dėl gynybos;
  3. aktyvus visuomenės dalyvavimas visuose Lietuvos valdžios ir savivaldos sprendimų priėmimo etapuose užtikrintų sprendimų skaidrumą, pagrįstumą ir teisėtumą, taip pat didintų piliečių pasitikėjimą savo politine bendruomene ir Vakarų civilizaciniu pranašumu.

 

Lietuvos Sąjūdis kviečia visus Lietuvos žmones nelikti abejingais savo pačių ir Tėvynės civilizacinei ateičiai. Tuščia vartojimo ir naudojimosi galvosena be aukštesnių tikslų ir siekių neturi būti klaidingai laikoma demokratijos dovana ir pasiekimu.

 

Suvažiavimo pirmininkai: Nijolė Balčiūnienė

 

dr. Audrius Skaistys