PROTESTAS Dėl Rusijos FSB šeimininkavimo Lietuvoje

 

Lietuvos Sąjūdžio XIV suvažiavimo dalyviai patyrę, kad į Jus buvo ne kartą kreiptasi dėl Rusijos FSB įsijungimo į Lietuvos teisinę sistemą, tačiau Jūsų vyriausiasis patarėjas, valstybės gynimo tarybos sekretorius Jonas Markevičius vienasmeniškai atmeta visuomenės siūlymus apsvarstyti šį klausimą Valstybės gynimo taryboje. Tai patvirtina nuomonę, kad jis ir visa eilė valstybės pareigūnų yra su palaužta valstybine sąmone.

Įvertinant D. Britanijos oficialų sprendimą nuo 2006 m. po A. Litvinenkos nužudymo Londone iki šiol nutrauktą bendravimą terorizmo klausimais su Rusija, atsižvelgiant į Rusijos atsisakymą bendrauti su Lietuva dėl budelio P. Raslano, Sausio 13-osios ir Medininkų karinių nusikaltimų, manome, kad paritetinio bendravimo su Rusija nėra.

2004 m. Rusijos nurodymu buvo be teismo sprendimo uždarytas Lietuvos firmos ,,Elnet“ čečėnų tinklapio retransliacija. 2011 metais Rusija pareikalavo ir gavo šios firmos 9 metų elektroninio pašto duomenis su galimais Lietuvos piliečių duomenimis. Šį darbą atliko prokuroras M. Dūda, teisėja Sonata Raupėnaitė-Lekerauskienė ir Lietuvos kriminalinės policijos biuras.

Generalinės prokuratūros ONKT departamento vyriausiasis prokuroras I. Mikelionis tokią veiklą paaiškino, kad buvo veikta ,,/.../vadovaujantis ir protingumo principu /.../“.

E. Kusaitės byloje 2009-10-01, t. y. 25 dienos iki jos suėmimo Maskvoje, Rusijos FSB būstinėje Lietuvos VSD neteisėtai įteikia informaciją apie Lietuvos pilietę.

2010-01-11 Rusijos FSB oficialus atstovas kontradmirolas V. I. Didyk neteisėtai susirašinėja su VSD vadovo pareigas einančiu R. Vaišnoru.

2010-03-18 Vilniaus 1-os apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė asmenine

rezoliucija, nenumatyta BPK normų, patvirtina prokuroro J. Lauciaus pasirašytą nutartį vykti pas Rusijos FSB tardymui.

Prokuroro J. Lauciaus pateiktos informacijos pagrindu (įskundimu) Maskvoj suimami ir 2011-12-26 nuteisiami du čečėnai.

2012-01-18 Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijoje konsultacijose, dalyvaujant Rusijos FSB atstovams, nedalyvaujant Lietuvos VSD, ministras R. Palaitis su Rusijos atstovais parengia bendradarbiavimo protokolą, kuriame kalbama apie bendras stažuotes, asmens duomenų pateikimą ir kt.

2012-04-05 E. Kusaitei prašant susipažinti su ministerijoje esančiu su jos parašu dokumentu, ministras R. Šimašius ir viceministras T. Vaitkevičius tokiam leidimui gauti siunčia prašymą į Rusiją.

VSD 2010-05-20 ir 2010-08-31 atlikti vidiniai patikrinimai, kuriuose yra neteisėto bendravimo su Rusijos FSB faktai, kaip niekinė kaltinamoji medžiaga, įslaptinta, bet teismo naudota E. Kusaitei apkaltinti.

Manome, kad prokurorai J. Laucius, M. Dūda, VSD pareigūnai R. Vaišnoras ir A. Paukštė kaip neturintys valstybinės teisinės sąmonės, humanitarinės politikos sampratos, nepriklausomybinės nuostatos, šiurkščiai pažeidę valstybės politikų elgesio kodeksą, savo veika ne gynę ir padėję Lietuvos pilietei, įtraukė Lietuvą į naikinantį Rusijos karą prieš Čečėniją, yra padarę žalą Lietuvos suverenitetui negali toliau dirbti dabartinės struktūrose ir turi būti atleisti iš savo pareigų.

 

Suvažiavimo pirmininkai: Nijolė Balčiūnienė

 

dr. Audrius Skaistys