REZOLIUCIJA Dėl vaiko teisių Lietuvoje

 

Lietuvos Sąjūdis

1) įsitikinęs, kad vis dažnėjantys bandymai įteisinti prievartinį vaiko atskyrimą nuo šeimos ir jo perdavimą socialinės globos įstaigoms, neužtikrina vaiko teisių ir neskatina tėvų vykdyti konstitucinę priedermę auklėti savo vaiką;

2) matydamas pernelyg dažnai pasitaikantį požiūrį į vaiką, kaip į teisinių ginčų objektą, o ne žmogaus teises turintį subjektą, kurio teisę būti išklausytam pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir daugelį ratifikuotų tarptautinių konvencijų privalo ginti valdžios įstaigos;

3) susirūpinęs, kad Lietuvoje nesugebama užtikrinti vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos, kaip ir nuo žalingo viešosios informacijos poveikio jų normaliam psichologiniam vystymuisi;

4) suprasdamas, kad tik šeimoje – motinos ir tėvo globoje – augantis vaikas turės psichologinį komfortą ir įgis vertybių bei patirčių visumą, kuri įgalins jį sulaukus pilnametystės kurti savo šeimą,

Pareiškia, kad

1) sieks vaiko, kaip šeimą stiprinančio veiksnio, o ne kaip priemonės ardyti šeimas, teisių plėtros ir jų užtikrinimo;

2) Lietuvos valdžia turi sukurti efektyviai veikiančią sistemą, skatinančią kurti šeimas santuokos pagrindu ir jose auginti vaikus, kaip Lietuvos išlikimo garantą;

3) būtina įgyvendinti priemones, skatinančias vaikų gimstamumą, santuokų gausėjimą ir ištuokų mažėjimą.

 

Lietuvos Sąjūdis kviečia visus Lietuvos žmones aktyviai jungtis sprendžiant šį egzistencinį Lietuvai klausimą.

 

Lietuvos Sąjūdžio pirmininkai: Nijolė Balčiūnienė

 

dr. Audrius Skaistys