Ukrainos Aukščiausiosios Rados Pirmininkas Ruslanas Stefančukas: Jūs − nepalaužiama nugalėtojų tauta

voruta.lt, 2023 06 07

Gerbiamoji Seimo Pirmininke,

Gerbiamoji Ministre Pirmininke,

Gerbiamasis Aleksandro Stulginskio žvaigždės skyrimo komisijos pirmininke!

Gerbiamieji Seimo nariai,

Ekscelencijos, ponios ir ponai!

Ukrainos Aukščiausiosios Rados Pirmininkas Ruslanas Stefančukas: Jūs − nepalaužiama nugalėtojų tauta ir amžinai liksite nepavaldūs nei  negailestingai stalinistinei mašinai, okupacinei sovietų valdžiai, nei  šovinistiniam Putino režimui

voruta.lt

Man ypatinga garbė būti apdovanotam šiuo aukštu Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimu. Su dideliu jauduliu ir ne mažesniu pasididžiavimu priimu Aleksandro Stulginskio žvaigždę, kuri jau rytoj kartu su manimi keliaus pas savo teisėtą savininką – mano brangią, bebaimę ir nenugalimą Ukrainos tautą!

 

Norėčiau nuoširdžiai padėkoti savo broliams ir seserims lietuviams bei Lietuvos valstybei už viską, ką taip įkvepiančiai ir nenuilstamai darote Ukrainos ir ukrainiečių labui šiuo sunkiu mus ištikusiu išbandymų laikotarpiu. Žinau, kad įvykius Ukrainoje sekate savo širdimis, savo istorine atmintimi, savo begaliniu nacionaliniu orumu.

 

Jūs gerai žinote laisvės kainą.

Jūs gerai žinote orumo vertę.

Jūs žinote, ko verta Rusija.

Jūs mus suprantate geriausiai.

 

Nes jūs − nepalaužiama nugalėtojų tauta ir amžinai liksite nepavaldūs nei negailestingai stalinistinei mašinai, okupacinei sovietų valdžiai, nei ir šovinistiniam Putino režimui.

 

Prisiminkime šiandien mūsų aukas. Prašau tylos minute pagerbti atmintį visų ukrainiečių ir lietuvių, žuvusių kovoje už savo laisvę ir nepriklausomybę. (Tylos minutė)

 

Brangi lietuvių tauta, brangūs lietuviai!

Didžiuojamės ir dėkojame jums, lietuviai!

 

Dėkojame, kad buvote vieni iš tų, kurie nuo pat pirmųjų plataus masto invazijos akimirkų vadovavo pagalbos Ukrainai frontui.

 

Dėkojame už jūsų galingą ir įtikinamą balsą, kuriuo palaikote Ukrainą pasaulyje.

 

Dėkojame, kad patys nepavargstate ir neleidžiate pavargti kitiems.

 

Dėkojame, kad neleidžiate mūsų pamiršti, dėkojame, kad įtikinėjate, primenate, primygtinai raginate.

 

Dėkojame už drąsos, paramos ir solidarumo vizitus.

 

Mes niekada nepamiršime, kad nepaisant priešo buvimo ir apšaudymų, jūs, brangioji Viktorija, kartu su gerbiamaisiais Inara ir Jurijumi buvote pirmieji užsienio lyderiai, kurie praėjusių metų kovo 24 d. atvyko mūsų palaikyti. Apie tai kalbėsiu kiekvieną kartą iš šios ar kitų tribūnų.

 

Visada prisiminsime kiekvieną Pauliaus (Saudargo), Lauryno (Kasčiūno), Justino (Urbanavičiaus) ir daugelio kitų draugų apsilankymą. Dėkojame Andriui (Kubiliui) ir Žygimantui (Pavilioniui) už misiją „United 4 Ukraine“ ir nenuilstančiam Emanueliui (Zingeriui) už ataskaitas ir rezoliucijas dėl Ukrainos.

 

Dėkojame už jūsų stingerius, kurie invazijos išvakarėse atvyko į Ukrainą ir neleido rusų desantui užimti Kyjivo.

 

Esame dėkingi už neįkainojamą karinę ir techninę pagalbą, Ukrainos kariuomenės mokymus, mūsų karių gydymą ir reabilitaciją.

 

Esame dėkingi už visą finansinę, materialinę ir humanitarinę paramą, įskaitant nevyriausybinę paramą, kuri yra įspūdinga tiek savo apimtimi, tiek turiniu, o ypač – unikaliais solidarumo faktais. Per rekordiškai trumpą laiką surinkote neįtikėtinas sumas bairaktarui, jūrų dronams, o neseniai − radarams!

 

Lietuvoje nėra žmonių, kurie nepadeda Ukrainai!

 

Jūs suteikėte prieglobstį daugiau nei 70 000 mūsų piliečių ir iki šiol tebepadedate mūsų tautiečiams. Dėkojame už visus Seimo, Vyriausybės ir Respublikos Prezidento priimtus sprendimus atgrasyti ir nubausti Rusiją.

 

Esate vienas iš neabejotinų lyderių įvedant sankcijas šaliai agresorei. Lietuva dar praėjusių metų balandį pirma nutraukė Rusijos naftos ir dujų importą. Uždarėte burnas melagingiems Rusijos propagandos kanalams, neišduodate vizų nusikaltėliams ir jų nebyliems bendrininkams, griežtai kontroliuojate sankcionuojamų prekių srautą. Jūsų pasiryžimas imtis veiksmų, kad Rusijos nusikaltėliai būtų patraukti atsakomybėn, tikrai įspūdingas. Jūsų dėka Rusija niekada nenusikratys teroristinės valstybės žymės ir už savo nusikaltimus turės atsakyti prieš Specialųjį tribunolą.

 

Esame dėkingi už humanizmą, gailestingumą ir solidarumą su ukrainiečių tauta mus išgelbėjusiam miestui − Vilniui.

 

Esame dėkingi Klaipėdai, kuri tapo grūdų koridoriumi ir centru.

 

Esame dėkingi visiems jūsų miestams ir kaimams, visiems jūsų žmonėms!

 

Labai vertiname jūsų dalyvavimą atstatant Ukrainą, kuris taikos metu bus ne mažiau produktyvus! Už rekonstrukciją dėkoja Borodianka ir Irpinė, Buča ir Mykolajevas!

 

Brangūs draugai,

 

mūsų kova tęsiasi. Ir kovoti tenka ne tik mūšio lauke su ginklais rankose. Vyksta nors ir bekraujė, bet ne mažiau arši kova dėl teisės būti Europos ir euroatlantinės bendruomenės dalimi. Ir jei pirmuoju atveju mes įveikiame priešą, tai antruoju − kažkieno baimes, stereotipus, nepasitikėjimą, dažniausiai įkvėptus to paties priešo.

 

Prašome ir toliau padėti mums šioje kovoje, kaip jūs pirmieji padarėte savo balandžio 6 d. rezoliucijoje, kurioje raginote Aljansą nebijoti ir nė akimirkos neabejoti dėl Ukrainos ir mūsų narystės NATO. Dėkojame Lietuvai ir Europos Sąjungai už istorinį sprendimą suteikti Ukrainai kandidatės statusą. Žinote, kad nepaisant karo darome viską, kas įmanoma, kad šiais metais pradėtume stojimo derybas.

 

Gerbiami kolegos, šiandien auštant, Tarptautinę vaikų gynimo dieną, Rusija Kyjive nužudė ir suluošino vaikus, žuvo mūsų žmonės, giminaičiai ir draugai, tėvai. Kyjive ir visoje Ukrainoje toliau nenutyla oro pavojaus sirenos.

 

Su didžiuliu nerimu širdyje, bet ir su viltimi prašau jūsų padėti mums sugrąžinti namo dešimtis tūkstančių mūsų vaikučių, kuriuos Rusija pagrobė ir išvežė iš Ukrainos. Prašau jūsų, kaip tėvas. Gerbiama Viktorija, nuoširdžiai tikimės, kad įsitrauksite į sisteminę pagalbą, kurią jau teikia Europos Sąjungos parlamentų pirmininkės. Prašau jūsų, kaip motinos.

 

Gerbiami susitikimo dalyviai,

 

kai atvykau į Vilnių, ilgai žiūrėjau į Vilniaus televizijos bokštą − jūsų kovos ir nepalaužiamumo simbolį! Baisiomis 1991 m. sausio dienomis jo bokštas sunkiai sužeidė, bet nenužudė išprotėjusio totalitarinio žvėries. Lenkiu galvą jo gynėjams, visiems Lietuvos nepriklausomybės gynėjams!

 

Atskirai šiandien noriu  pasveikinti legendinį Vytautą Landsbergį, jūsų ir mūsų atgimimo tėvą. Ačiū Jums už Lietuvos valstybingumo atkūrimą, už Jūsų lyderystę ir solidarumą!

 

Mes būtinai užbaigsime Jūsų ir Jūsų bendražygių Lietuvoje ir Ukrainoje pradėtus darbus!

 

Tegyvuoja nepriklausoma Lietuva!

 

Šlovė Ukrainai!

 

lrs.lt inform.