Užuojauta

2024 04 02

Mirus Laisvės kovų dalyvei, politinei kalinei, Laisvės premijos laureatei, sesei NIJOLEI SADŪNAITEI (1938-2024), reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir bendražygiams.
Tegul Nijolės patriotiškumo, tautiškumo idėjos ir darbai visada išlieka mūsų atmintyje.

LAISVĖS PREMIJOS LAUREATĖ NIJOLĖ SADŪNAITĖ - Apie Laisvės premijos laureatę Nijolę  Sadūnaitę