Sesers N. F. Sadūnaitės laidotuvės vyks trečiadienį, kviečiama vietoj gėlių paaukoti vargstantiesiems

bernardinai.lt, 2024 04 02

Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacija pranešė, kad atsisveikinti su per Velykas mirusia seserimi Nijole Felicija Sadūnaite bus galima 2024 m. balandžio 2–3 dienomis.

Nijolė Sadūnaitė

lrt.lt

Balandžio 2 d., antradienį, 14 val. velionės kūnas bus pašarvotas Laidojimo paslaugų centre, Jeruzalės padalinyje (Kalvarijų g. 329, Vilniuje), 1-ojoje salėje.

 

Balandžio 3 d., trečiadienį, nuo 9 val. atsisveikinti su velione bus galima Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje. Čia 13 val. bus aukojamos šv. Mišios. Po jų – velionės palydėjimas į laidojimo vietą Verkių (Jeruzalės) kapinėse.

 

Vienuolija, kuriai priklausė ses. F. N. Sadūnaitė, norinčiuosius pagerbti savo gyvenimu Dievo, Tėvynės ir artimo meilę paliudijusią velionę, kviečia vietoj gėlės žiedo paaukoti Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ valgyklai „Betanija“, vargšams ar pagelbėti jums žinomai stokojančiai šeimai.

 

„Tai būtų didžiausia dovana ses. Nijolei, kuri turėjo jautrią širdį visiems vargstantiesiems“, – teigiama vienuolijos pranešime apie laidotuves.

 

Ses. Nijolė Felicija Sadūnaitė mirė ankstų Velykų rytą, 2024 m. kovo 31-ąją.

 

Ji iki mirties tarnavo Švenčiausiosios Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos vienuolyne Pavilnyje. Buvo apdovanota Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.), Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi (1998 m.), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000 m.), Laisvės premija (2017 m.), skiriama žmonėms, nusipelniusiems laisvei, demokratijai ir žmogaus teisėms.