A.Kubilius. Gazpromo kvapas?

Tokios informacijos stoka naudojasi įvairūs „žalieji“, kurie vietos žmones gąsdina fantasmagoriškais gandais, kad tyrimų metu bus užterštas geriamas gruntinis vanduo, kad chemikalais bus užteršta žemė, kad bus sugriautos melioracijos sistemos.

Nors tokių geologinių tyrimų Lietuvoje iki šiol yra atlikta tūkstančiai, bet šie konkretūs tyrimai susilaukia ypatingo „žaliųjų“ dėmesio, nes, pasinaudojant vietos žmonių natūraliu nerimu ir neinformuotumu, yra siekiama svarbiausio tikslo – sustabdyti skalūninių dujų paiešką ir potencialią gavybą Lietuvoje.

JAV Užsienio Reikalų Tarybos leidžiamame žurnale „Foreign Affairs“ 2012 m. gruodžio mėn. paskelbtame JAV eksperto A.Tucker straipsnyje „The New Power Map“, kuriame nagrinėjama kaip Rusijos „Gazprom“ reaguoja į pasaulinę skalūninių dujų revoliuciją, yra teigiama: „Efektyvesnė Rusijos taktika (priešinantis skalūninių dujų paieškai ir gavybai Centrinėje ir Rytų Europoje) yra žaliųjų aplinkosaugininkų grupių, siekiančių priešintis skalūninių dujų gavybai, veiklos finansavimas.

Iki šiol nėra pagrįstų mokslinių įrodymų, kad hidraulinis skaldymas gali turėti neigiamos įtakos oro ar vandens užterštumui. Keliose studijose, kurias pastaruoju metu atliko Royal Society, JAV Energetikos Patarėjų Taryba, Tarptautinė Energetikos Agentūra (IEA), buvo padarytos išvados, kad hidraulinis skaldymas yra pakankamai saugus, jeigu yra tinkamai prižiūrimas ir reguliuojamas“.

Taigi ten, kur „Gazprom“ nedaro įtakos, skalūninių dujų paieška ir gavyba yra laikoma gana saugia. Ten, kur „Gazprom‘as“ turi įtakos – yra skleidžiami gandai ir gąsdinami žmonės. Lietuvoje tokių gąsdintojų ir gandų skleidėjų pastaruoju metu taip pat regime nemažai. Ir vėl matome, kaip manipuliuojant žmonių nuomone, gąsdinant tariamais pavojais gamtai ir aplinkai, po triukšmingu „žalumu“ galų gale slepiasi geopolitiniai „Gazprom“ interesai – neleisti ištrūkti iš jų įtakos.