„Vilniaus plano“ direktorius: priedus galima laikyti trylikta alga

Nustačius, kad įmonėje „Vilniaus planas“ nepagrįstai išmokėta 94 tūkst. litų priedų ir kitų išmokų, 63,5 tūkst. litų daugiau
darbo užmokesčio nei leistina, įmonės direktorius pasiprašė atleidžiamas.
Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ direktoriaus Justino Kulakausko atleidimas Vilniaus miesto savivaldybės taryboje
buvo svarstomas gavus paties direktoriaus prašymą.
J. Kulakauskas, paskelbus kontrolieriaus išvadas, teigė, kad darbo užmokestis sumokėtas savivaldybei grąžinus skolas
„Vilniaus planui“ už atliktus darbus, tiesiog auditoriams toks būdas nepasirodė priimtinas.
„Jeigu viskas bus gerai, spėsiu susitvarkyti dokumentus, paskutinė darbo diena bus sausio 31 –oji, – portalui diena.lt sakė J.
Kulakauskas. – Esu ne vienas asmuo, yra visas „Vilniaus planas“, valdymas vyks toliau, ir, jeigu reikės, aš padėsiu. Aš išeinu,
atsiskaitau, ir viskas. Kokią dar informacija aš galiu teikti? Visa informacija, labai „teisinga“, yra audito išvadose. Jie
traktuoja vienaip, aš kitaip. Pavyzdžiui, vairuotojams moka tryliktą atlyginimą, ar ne? O pas mane ne tryliktas atlyginimas
buvo, o priedai. Galima sakyti, kad tryliktas, bet neįvardijau, kaip trylikto“.
Primename, kad Vilniaus miesto savivaldybės kontrolierius praėjusių metų lapkričio pabaigoje paskelbė išvadą, jog įmonėje
nustatyta rimtų teisės aktų pažeidimų.
Nustatyta, kad įmonės 2010 metų ir 2011 metų finansinė atskaitomybė nebuvo sudaryta buhalterinę apskaitą ir finansinę
atskaitomybę reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka: įmonė dėl 2010 metais uždirbtoms pajamoms nepriskirtų
pardavimo savikainos sąnaudų 1 mln. 225 tūkst. 300 litų sumai, ta pačia suma sumažino 2011 metais faktiškai patirtas
pardavimo savikainos sąnaudas, tuo pačiu pažeidė kaupimo ir palyginimo principus.
Nustačius, kad įmonėje „Vilniaus planas“ nepagrįstai išmokėta 94 tūkst. litų priedų ir kitų išmokų, 63,5 tūkst. litų daugiaudarbo užmokesčio nei leistina, įmonės direktorius pasiprašė atleidžiamas.Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ direktoriaus Justino Kulakausko atleidimas Vilniaus miesto savivaldybės tarybojebuvo svarstomas gavus paties direktoriaus prašymą.J. Kulakauskas, paskelbus kontrolieriaus išvadas, teigė, kad darbo užmokestis sumokėtas savivaldybei grąžinus skolas„Vilniaus planui“ už atliktus darbus, tiesiog auditoriams toks būdas nepasirodė priimtinas.„Jeigu viskas bus gerai, spėsiu susitvarkyti dokumentus,  paskutinė darbo diena bus sausio 31 –oji, – portalui diena.lt sakė J.Kulakauskas. – Esu ne vienas asmuo, yra visas „Vilniaus planas“, valdymas vyks toliau, ir, jeigu reikės, aš padėsiu. Aš išeinu,atsiskaitau, ir viskas. Kokią dar informacija aš galiu teikti? Visa informacija, labai „teisinga“, yra audito išvadose. Jietraktuoja vienaip, aš kitaip. Pavyzdžiui, vairuotojams moka tryliktą atlyginimą, ar ne? O pas mane ne tryliktas atlyginimasbuvo, o priedai. Galima sakyti, kad tryliktas, bet neįvardijau, kaip trylikto“.Primename, kad Vilniaus miesto savivaldybės kontrolierius praėjusių metų lapkričio pabaigoje paskelbė išvadą, jog įmonėjenustatyta rimtų teisės aktų pažeidimų.Nustatyta, kad įmonės 2010 metų ir 2011 metų finansinė atskaitomybė nebuvo sudaryta buhalterinę apskaitą ir finansinęatskaitomybę reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka: įmonė dėl 2010 metais uždirbtoms pajamoms nepriskirtųpardavimo savikainos sąnaudų 1 mln. 225 tūkst. 300 litų sumai, ta pačia suma sumažino 2011 metais faktiškai patirtaspardavimo savikainos sąnaudas, tuo pačiu pažeidė kaupimo ir palyginimo principus.