Vytautas Pociūnas žiūri ir klausia

40Vytaytas_Landsbergis
Prof. Vytautas Landsbergis

www.lzinios.lt prof. Vytautas Landsbergis 2013-02-07

Nutraukus Vytauto Pociūno nužudymo bylą spaudos konferencijoje visuomenei liudijo Artūras Urbelis, ilgai tyręs Lietuvos prokuratūrai nežinybingą bylą, - taip, nežinybingą, jei nerasta žudiko arba padėjėjo, juolab užsakovo, kurie turėtų Lietuvos pilietybę, ir panašiai.

Tą teisinę padėtį ir atskleidė A.Urbelis, kartu paliudijęs kai kuriuos svarbius prokuratūros tyrimo nustatytus dalykus. Jei nutrauktos bylos medžiaga nebeįslaptinta, bus galima pasitikrinti tas vietas, kurios A.Urbelio energingame pasakojime liko neaiškios.

Ar tikrai V.Pociūno kūnas gulėjo, kur nukritęs, dar pusdienį, o statybiniai pastoliai su kritimo pėdsakais - galimomis drabužių ir kūno dalimis - buvo tuoj pat pašalinti ir sunaikinti? Kurie "tyrėjai" tai sankcionavo?

Ką tuo metu veikė ir matė du V.Pociūno bendradarbiai bendrakeleiviai, tame pačiame KGB "Inturisto" viešbutyje pažadinti, kad atpažintų kūną? Ir toliau, kol buvo išvežtas kūnas? (Tikėtina, jog jie galų gale apklausti.) Ir, atrodo, pažadino juos gerokai vėliau negu "prieš 4-5 valandas iki tyrimo".

Gal jie matė, gal pabudėję prie velionio būtų matę, kas fotografavo žūties vietą ir režisavo instaliaciją - pseudofotodokumentą (paskelbtą žurnale "Ekstra"), kuriame matyti vien kraujo bala, o jos vidury - alaus butelis. Būdingas kagėbistinis pasityčiojimas iš nukauto priešo, kad ir ne miestelio aikštėje, bet savaip esmingai informatyvus. O kodėl A.Urbelis šneka apie šiukšlyną, primėtytą butelių, lyg nematęs anos viešai skelbtos raiškiausios nuotraukos? Gali būti, kad kaip tik jai išsprūdus į viešumą ir buvo inscenizuotas kažkoks fotošiukšlynas, nelyginant Smolensko katastrofos vietoje iškart padarytiems telefono kadrams paneigti - panašus, bet tyčinis, įkaltį diskredituojantis dubliavimas. Aišku, svarbiausia, ką bus prokurorams parodęs, jei dar gyvas, anos, tikrosios, Bresto nuotraukos autorius: kas jį pakvietė ir aranžavo smagų kam nors kraujo balos su buteliu vaizdelį. Nufotografuok, ha ha ha.

Pasityčiojimų būta ir Vilniuje. Dabar tai bent jau neatmetinėta, tirta. Šmeižto autoriai aiškinęsi buvę klaidingai suprasti, "kirtis buvo ne ten". O tiesioginio tyrėjo išvada savotiška: "Neįtikau, mane iš darbo išvarė, o rytoj mane pervažiavo automobilis..." Čia nesą priežastinio ryšio: neva "kaltas tas, kuris tave išvarė". Groteskas, bet pirmoji šios A.Urbelio išvados dalis - jau tam tikrų aplinkybių pripažinimas. Tad kas rūpinosi V.Pociūną "išvaryti iš darbo"? Žinia, pareigūnas elgėsi neatsargiai, net išsiųstas į nedarbą dar tęsė savo tikrąjį darbą. Juk pats parašė: "Mane pakas."

Galų gale po rimtesnio tyrimo visai aišku viena - V.Pociūnas negalėjo pats iškristi pro tą langą. Tai nustatyta. Iš tyrimo galutinai aišku, kad kitaip negalėjo būti. "Iškritimas savaiminis negalimas" (A.Urbelis). Į plačią palangę tik rankomis rėmėsi. Ergo, jam arba jo kūnui - veikiau nesąmoningam, nes be priešmirtinio riksmo, - iškristi padėjo kiti žmonės. Alternatyvos tai versijai ir tokiam vyksmui nėra.

Tačiau kitų žmonių su pavardėmis, išmetusių V.Pociūną, ligi šiol nerasta. Jie dar konkrečiai nenustatyti. Jų uždaryti negalima. Todėl uždaroma byla. Kai žmogžudys ateis ir pasipasakos, byla bus tęsiama.

O gal dar prašneks tretieji asmenys. "Yra institutai Maskvoje, kurie kuria visokias kalbas" (A.Urbelis). Tai suinteresuotoji veikla, bet ir ją verta tirti, kai kada prasitaria.

Ergo, iškrito arba išmestas ne savo valia, ir ne per neatsargumą. Yra pašalinio asmens tyčinė nusikalstama veika. Mat greta visų oficialių slidinėjimų apie dar trūkstamus faktus tyrime turėtų dalyvauti ne mažiau svarbus veiksnys: sveikas protas ir logika. Pagal tai - neatmetant proto ir logikos - įvyko žmogžudystė. Ne prielaida. Faktas, kurio jau nestinga. Žmogžudys ir jį nukreipusi organizacija - taip, nenustatyti. Tikrai ne vienintelis toks atvejis pasaulyje. Būna, kad paaiškėja ir po keliasdešimties metų. Tačiau pirmiausia reikėtų girdėti V.Pociūno nebyliuosius klausimus ir baigti slidinėjimo varžybas.