A.Kupčinskas. Miestai nepajėgūs sutvarkyti savo gatvių

Andrius Kupčinskas

www.delfi.lt Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas 2013-04-04

Kaunas, kaip ir kiti didieji Lietuvos miestai, be valstybės proporcingo dėmesio, vien savo jėgomis, sutvarkyti savo gatvių neturi jokių šansų. Keista girdėti iš Ūkio ministerijos vadovės Birutė Vėsaitė, kad „miestų kelių tvarkymas yra tik savivaldybės klausimas“, juolab kad su gerb. Birute teko dirbti kartu Miesto taryboje vieną kadenciją.

Pats vairuoju ir matau, jog situacija Kauno gatvėse yra prasta. Dėl užsitęsusių šaltų orų Kaune, kaip ir visose Baltijos valstybėse ir tkitur, rimti gatvių remonto darbai dar neprasidėję. Visi Kauno vairuotojai, tarp jų – ir aš, pildamiesi degalus per metus sumokame per 200 mln. Lt akcizo. Ar numanote kiek iš šios sumos atitenka Kauno gatvių tvarkymui? Kiek daugiau nei 10 mln. Lt! Visa kita atitenka magistralinės reikšmės keliams ir autostradoms, kurių irgi yra tik apie 20 tūkst.km palyginus su 60 tūkst. km vietinės reikšmės kelių visoje Lietuvoje.

Taigi iš kauniečių vairuotojų sumokamo akcizo mokesčio Kauno gatvėms lieka tik 1/20. Priminsiu, kad Kaune yra daugiau nei 960 km gatvių. Kas tie 10 mln. Lt tokio ilgio gatvių tinklui? Lašas jūroje, nes 1km = ~1mln.Lt. Ar tai normalu, ar pateisinami vairuotojų teisėti lūkesčiai, ar galioja protingumo-proporcingumo kriterijus!?

Ne kartą teko lankytis panašaus dydžio miestuose partneriuose. Pvz. tiesiog pavydu žiūrėti į sostinės Varšuvos dėmesį savo miestams, Bialystoko prezidentas (meras) neslėpė – per trejus metus į Bialystoko gatves valstybė investavo 1 milijardą zlotų!. Mat Lenkijoje įstatymais nustatyta protinga lėšų paskirstymo miestų gatvėms ir magistraliniams keliams proporcija.
Andrius Kupčinskas
Lietuvoje užprogramuota situacija, jog didieji šalies miestai nėra pajėgūs savo lėšomis sutvarkyti savo gatvių. Ir šiuo klausimu Kaunas nesiskiria nei nuo Panevėžio, nei nuo Vilniaus (beje prieš mėnesį Vilniuje irgi prakirtau padangą).

Kelių priežiūros įstatyme nustatyta, jog miestų gatvių remontui kasmet skiriama tik 20 procentų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, o net 80 proc. atitenka valstybės reikšmės kelių remontui bei tiesimui. Manau, visi sutiksite, jog ši proporcija neatitinka šiandieninės situacijos. Dabartinė LR Vyriausybė yra įsipareigojusi miestų gatvėms skirti 30 proc. Bet kada tai bus įgyvendinta, 2014 ar 2016 m..?

Ūkio ministrė B. Vėsaitė „Žinių radijui“ akcentavo, kad „Vyriausybė investuoja į magistralinius kelius“. Noriu pabrėžti, kad Vyriausybė investuoja mūsų visų – mokesčių mokėtojų – pinigus. Jeigu paklaustume žmonių nuomonės, kam turėtų būti skirtas didesnis dėmesys – miestų gatvėms ar magistraliniams keliams? Neabejoju, jog absoliučios daugumos nuomonė sutaptų su manąja – gatvėms privalo būti skiriama daugiau lėšų.

Ne kartą teko lankytis panašaus dydžio miestuose partneriuose. Pvz. tiesiog pavydu žiūrėti į sostinės Varšuvos dėmesį savo miestams, Bialystoko prezidentas (meras) neslėpė – per trejus metus į Bialystoko gatves valstybė investavo 1 milijardą zlotų!. Mat Lenkijoje įstatymais nustatyta protinga lėšų paskirstymo miestų gatvėms ir magistraliniams keliams proporcija.

Kauno vairuotojų, perkančių degalus, sumokamas akcizas sudaro net penktadalį viso Kelių priežiūros ir plėtros fondo. Galima apsimesti, svaidytis akmenimis, bet nepaneigsi pateiktų skaičių. Tiesiog, visiems, ne tik merams, bet ir seimo nariams ar ministrams reikia ūkiškiau žiūrėti ir keisti realybę, kuri užprogramuota įstatymuose.