Iš stalčiaus trauks Etikos kodeksą

Seime grįžtama prie idėjos valstybės tarnyboje dirbančius asmenis įsprausti į Etikos kodekso rėmus. Tai būtų ketvirtas per dešimtmetį mėginimas sukurti valdininkams skirtų taisyklių modelį.


 

Kilnūs siekiai nauja forma iš valdininkų pareikalauti sąžiningumo, atsakomybės, padorumo ir nesuteptos reputacijos praėjusią Seimo kadenciją taip ir liko tik popieriuje. Specialios darbo grupės parengtas Tarnautojų elgesio kodeksas (TEK), reguliuojantis viešajame sektoriuje dirbančių asmenų elgesio principus, praėjusių metų rugsėjį buvo grąžintas tobulinti.

Seimo Antikorupcijos komisijos narė konservatorė Agnė Bilotaitė, kuri vadovavo tai grupei, pasiryžusi reanimuoti dokumentą. Politikė viliasi, kad šis Seimas pagaliau įveiks TEK projektus lydintį prakeiksmą. Mat ir parengtas 2003 metais, ir 2006-aisiais nebuvo priimti.

Taisyklės reikalingos

A.Bilotaitė ketina kreiptis į Seimo valdybą ir siūlyti grįžti prie TEK projekto. "Manau, mažumėlę patobulinus, pašlifavus kai kuriuos dalykus dokumentą būtų galima teikti svarstyti Seimui ir tikėtis palaikymo", - LŽ vakar sakė politikė. Konservatorės nuomone, TEK labai reikalingas, jis gali prisidėti prie korupcijos mažinimo, suteikti daugiau skaidrumo viešajam sektoriui.

Tačiau parlamentarė teigė patyrusi, kad viskas, kas susiję su moralinių ir etinių dalykų reglamentavimu, Seime itin sunkiai skinasi kelią. "Jokių baisių ar neįmanomų dalykų tikrai nereikalavome. Tai, kas numatyta projekte, padoriam valstybės tarnautojui, gaunančiam atlyginimą iš valstybės biudžeto, yra savaime suprantamos normos", - tvirtino ji. A.Bilotaitė priminė, kad TEK yra įrašytas į Nacionalinę kovos su korupcija programą, todėl Seimas atsakingas už šio įstatymo priėmimą. "Deja, kaip parodė analizė, daugelis programos priemonių taip ir liko neįgyvendintos. Viena kliūčių - pernelyg lėtas Seimo darbas palaikant programoje numatytas iniciatyvas", - teigė parlamentarė.

Terminų nežino

Grįžti prie TEK nusiteikęs ir Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas (VVSK), praėjusią kadenciją kuravęs šį klausimą. "TEK projektą turime galvoje, diskutuojame, tačiau kada konkrečiai galėtume jo imtis, kol kas negaliu pasakyti", - LŽ aiškino VVSK pirmininkas "darbietis" Valentinas Bukauskas.

Pasak jo, esama minčių plačiau panagrinėti, kaip Europos Sąjungos kontekste atrodo mūsų šalies valdymo, administravimo sistema, taip pat valstybės tarnyba.

Daugiausia priekaištų tobulinti grąžintas TEK projektas sulaukė dėl dviejų esminių dalykų. Pirmiausia, kūrėjams buvo rekomenduota apskritai apibrėžti etikos principus. Antra, projektą raginta suderinti su kitais galiojančiais teisės aktais, kuriems, kaip konstatavo teisininkai, šis neretai prieštaravo.

Siūlyta naujovių

Tobulinti grąžintame TEK projekte siūlyta įteisinti keletą naujovių. Pavyzdžiui, numatyti, kad valstybės tarnautojas, diskreditavęs valstybės tarnautojo ar institucijos vardą, galėtų būti tuoj pat atleistas iš pareigų. Taip pat tai, kad tarnautojų elgesys būtų vertinamas ne tik tarnybos metu, bet ir viešajame gyvenime ne tarnybos metu, jeigu tai susiję su institucijos ar tarnautojo vardo diskreditavimu. Kai kas tokias nuostatas traktavo kaip draudimą tarnautojams net ir po darbo išgerti taurę vyno.

Be kita ko, buvo siūloma apibrėžti, kas laikoma nepriekaištinga reputacija. Visi valstybės tarnautojai turėtų būti nepriekaištingos reputacijos, tai yra neteisti už tyčinį sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, neturėti neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, nebūti pripažinti nusižengusiais valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, neteisti dėl korupcinio pobūdžio nusikaltimo, jie neturėtų piktnaudžiauti alkoholiu, narkotinėmis, toksinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis.

Tarnautojai būtų įpareigoti sakyti tiesą, vengti dviprasmybių ir išsisukinėjimų, rodyti pagarbą, būti lojalūs ir nešališki, dėmesingai išklausyti asmenis, laikytis įsipareigojimų, vengti interesų konflikto, nepriimti dovanų, pinigų, paslaugų, lengvatų.