V. Ušackas: problema – ne santykių su Rusija „perkrovime“

Publikuota: 2013-04-11 05:30:00 Autorius: Eglė Šepetytė
Lietuva turėtų įteisinti lenkiškų pavardžių rašybą, o santykiuose su Rusija svarbu pripažinti, kad nuomonės ne visada sutaps,
tačiau šalys visada liks kaimynėmis. Tokios nuomonės laikosi šiuo metu specialiojo ES atstovo pareigas Afganistane einantis
Vygaudas Ušackas, rudenį tapsiantis ES ambasadoriumi Rusijoje. Interviu portalui diena.lt buvęs Lietuvos užsienio reikalų
ministras papasakojo apie darbo Afganistane subtilybes, Lietuvos indėlį tarptautinėje veikloje bei dabartines šalies politikos
problemas.
- Ambasadoriau, šį mėnesį sukanka 3 metai, kai esate specialusis ES atstovas Afganistane. Kokie įspūdžiai?
Kaip atrodo Jūsų darbotvarkė?
- Treji metai Afganistane atstovaujant 27 Europos Sąjungos valstybėms - tai nepakartojamos patirties įgijimas konflikto
zonoje, bendraujant su šalies ir regiono politiniais, religiniais bei pilietinės visuomenės atstovais, dirbant kartu su JTO, JAV,
Japonijos, Indijos, Turkijos, Kinijos, Rusijos, Australijos bei kitų šalių diplomatais bei politikais. 3 metai Afganistane - tai
tarsi atsinaujinimas, sugrįžtant į tarnybos kariuomenėje laikus, kur svarbu laikytis disciplinos, sugebėti pakelti fizinį krūvį bei
moralinę pusiausvyrą ekstremalių situacijų atvejais. Per trejus metus turėjau unikalią galimybę tiesiogiai susipažinti su
įspūdinga ir pilna iššūkių šalimi- Afganistanu, pabandytisuprasti politinio islamo ir jo atskirų šakų poveikį žmonių gyvenimui.
Darbas konflikto zonoje reiškia, kad reikia būti pasiruošusiam dirbti 24 valandas, 7 dienas per savaitę. Rytą pradedu 6
valandą – mankšta ir rytiniu pabėgiojimu, tai man yra tarsi „atsivėrimas pasauliui“: praėjusios dienos atliktų darbų ir šios
dienos uždavinių apmastymas. 7-8 valandą – pusryčiai, skaitant ar peržiūrint dokumentus, per naktį gautų elektroninių žinučių
atsakymai. Tai, bene, produktyviausias dienos laikas, kai niekas netrukdo susikaupus peržiūrėti ar baigti ruošti svarbius
dokumentus. Nuo 8 val. ryto iki 19 val. vakaro – darbas susitinkant su vietos ar užsienio politikos, verslo, bendruomenių ir
genčių atstovais, vizitai į projektus, kuriuos ES finansuoja (mokyklos, globos namai, žemės, ūkio objektai, policininkų
Publikuota: 2013-04-11 05:30:00 Autorius: Eglė ŠepetytėLietuva turėtų įteisinti lenkiškų pavardžių rašybą, o santykiuose su Rusija svarbu pripažinti, kad nuomonės ne visada sutaps,tačiau šalys visada liks kaimynėmis. Tokios nuomonės laikosi šiuo metu specialiojo ES atstovo pareigas Afganistane einantisVygaudas Ušackas, rudenį tapsiantis ES ambasadoriumi Rusijoje. Interviu portalui diena.lt buvęs Lietuvos užsienio reikalųministras papasakojo apie darbo Afganistane subtilybes, Lietuvos indėlį tarptautinėje veikloje bei dabartines šalies politikosproblemas.- Ambasadoriau, šį mėnesį sukanka 3 metai, kai esate specialusis ES atstovas Afganistane. Kokie įspūdžiai?Kaip atrodo Jūsų darbotvarkė?-  Treji metai Afganistane atstovaujant 27 Europos Sąjungos valstybėms - tai nepakartojamos patirties įgijimas konfliktozonoje, bendraujant su šalies ir regiono politiniais, religiniais bei pilietinės visuomenės atstovais, dirbant kartu su JTO, JAV,Japonijos, Indijos, Turkijos, Kinijos, Rusijos, Australijos bei kitų šalių diplomatais bei politikais. 3 metai Afganistane - taitarsi atsinaujinimas, sugrįžtant į tarnybos kariuomenėje laikus, kur svarbu laikytis disciplinos, sugebėti pakelti fizinį krūvį beimoralinę pusiausvyrą ekstremalių situacijų atvejais. Per trejus metus turėjau unikalią galimybę tiesiogiai susipažinti suįspūdinga ir pilna iššūkių šalimi- Afganistanu, pabandytisuprasti politinio islamo ir jo atskirų šakų poveikį žmonių gyvenimui.Darbas konflikto zonoje reiškia, kad reikia būti pasiruošusiam dirbti 24 valandas, 7 dienas per savaitę. Rytą pradedu 6valandą – mankšta ir rytiniu pabėgiojimu, tai man yra tarsi „atsivėrimas pasauliui“: praėjusios dienos atliktų darbų ir šiosdienos uždavinių apmastymas. 7-8 valandą – pusryčiai, skaitant ar peržiūrint dokumentus, per naktį gautų elektroninių žinučiųatsakymai. Tai, bene, produktyviausias dienos laikas, kai niekas netrukdo susikaupus peržiūrėti ar baigti ruošti svarbiusdokumentus. Nuo 8 val. ryto iki 19 val. vakaro – darbas susitinkant su vietos ar užsienio politikos, verslo, bendruomenių irgenčių atstovais, vizitai į projektus, kuriuos ES finansuoja (mokyklos, globos namai, žemės, ūkio objektai, policininkų