Švedas: "Gazprom" siekia pralenkti Lietuvą

2013.04.16, 10:12
Romas Švedas, energetikos ekspertas, buvęs energetikos viceministras ir AB "Lietuvos dujos" valdybos narys, įspėja,
kad kliautis "Gazprom" geranoriškumu ir atsisakyti Europos Komisijos dalyvavimo derybose dėl dujų tiekimo būtų
neprotinga.
- Vyriausybė tvirtina pradedanti derybas su "Gazprom". Kaip Jūs įvertintumėte dviejų derybų partnerių padėtį
šiuo metu?
Lietuvos padėtis derybose su „Gazprom“ yra tokia, kad šalis neturi ko prarasti. Faktiškai esame priklausomi nuo
vienintelio išorinio dujų tiekėjo, kurio tiekiamų dujų kaina yra viena aukščiausių Europoje.
Vis dėlto mūsų situacija derybose tam tikra prasme yra geresnė nei Rusijos Federacijos. Ir tai mums suteikia
pranašumo: dujų kaina šiaip ar taip yra viena aukščiausių Europoje, dujų tiekimas pagal privatizavimo sutartį su
"Gazprom" yra užtikrintas tik iki 2015 m. Rusija neturi pagrindo nutraukti dujų tiekimo šaliai, kuri moka aukštą kainą ir
moka laiku.
- Tačiau iš viešai pasirodančių dokumentų aiškėja, kad padėtis gali būti blogesnė: už vadinamąją "20% kainos
nuolaidą", "Gazprom reikalauja, kad Lietuva politiškai įvykdytų arba įsipareigotų įvykdyti dar bent aštuonis
dalykus...
Pasibaigus "AB Lietuvos dujos" privatizavimo sutarties galiojimui 2014 m., mano nuomone, dujų tiekimas turėtų būti
reglamentuojamas pagal sutartis tarp įmonių. O ne tarp Lietuvos Respublikos ir "Gazprom". Nes naujausiomis derybomis
mūsų padėtį bandoma pabloginti keleriopai.
Lietuva šiuo metu kuria alternatyvas – stato suskystintų gamtinių dujų (SkGD) terminalą ir įgyvendina III Europos
Sąjungos (ES) energetikos paketą. Kitaip tariant, Lietuva kuria tokią teisinę ir infrastruktūrinę bazę, kurios pagrindu būtų
sukurta rinka. Politinė sutartis gali prevenciškai apriboti mūsų galimybes ir pastangas. Kaip ir mūsų inicijuotus
arbitražinius teisminius procesus prieš "Gazprom", kurie tikrai turi pagrindo baigtis sėkmingai.
Savo ruožtu, Europos Komisija (EK) yra pradėjusi tyrimą prieš „Gazprom“ dėl konkurencinės aplinkos sąlygų pažeidimo.
Šio tyrimo pasekmės kol kas nėra aiškios, bet be pagrindo EK tokių tyrimų niekada nepradeda.
- Kokius pagrindinius tikslus derybose turi kelti Lietuvos derybininkai?
Lietuvos tikslas yra palanki kaina. Vis dėlto Lietuva neturėtų paklysti tarp priemonių, kuriomis gali pasiekti šį tikslą. Viena
iš priemonių yra gamtinių dujų sektoriaus reforma.
„Gazprom“ kaip tik ir pradėjo eiti į derybas vien dėl to, kad ėmėmės kitų veiksmų – statyti SkGD terminalą, ieškoti
skalūnų dujų.
„Gazprom“ puikiai įvertina visas minėtas aplinkybes ir besikeičiantį teisinį gamtinių dujų sektoriaus reguliavimą. Manau,
kad pirmiausiai, įvertindamas tai, ką daro Lietuva, „Gazprom“ todėl ir siekia savo abipusius santykius su Lietuva įtvirtinti
kuo aukštesniu valstybinių lygmeniu.
Lietuvai tai yra labai pavojinga, nes reikia įdėmiai ir atsakingai įvertinti, kokiu lygiu sudaryti sutartį su „Gazprom“. Neturėtų
būti taip, kad valstybė derėtųsi su įmone, kad ir kokia didelė ji būtų.
- Kam "Gazprom" reikalingas politinis buvimo Lietuvoje įteisinimas?
Viena vertus, politiškai įteisindamas savo teisinį statusą Lietuvoje "Gazprom" siekia įgyti argumentų, kurie kompanijai
padėtų ginčyti Lietuvos dujų sektoriaus reformos esmę arba daryti įtaką jos eigai. Dėl to "Gazprom" skuba, siekdamas
"įsiteisinti" anksčiau, nei dujų sektoriaus reforma bus užbaigta. Be abejo, „Gazprom“ yra suinteresuota užsitikrinti
ilgalaikį dujų tiekimą ir legaliomis priemonėmis apriboti galimybes tiekti vartotojams dujas iš terminalo.
- Tačiau ar galite pasakyti, kad "Gazprom" derėtis verčia dar nepastatyto terminalo veiksnys?
2013.04.16, 10:12Romas Švedas, energetikos ekspertas, buvęs energetikos viceministras ir AB "Lietuvos dujos" valdybos narys, įspėja,kad kliautis "Gazprom" geranoriškumu ir atsisakyti Europos Komisijos dalyvavimo derybose dėl dujų tiekimo būtųneprotinga.- Vyriausybė tvirtina pradedanti derybas su "Gazprom". Kaip Jūs įvertintumėte dviejų derybų partnerių padėtįšiuo metu?Lietuvos padėtis derybose su „Gazprom“ yra tokia, kad šalis neturi ko prarasti. Faktiškai esame priklausomi nuovienintelio išorinio dujų tiekėjo, kurio tiekiamų dujų kaina yra viena aukščiausių Europoje Vis dėlto mūsų situacija derybose tam tikra prasme yra geresnė nei Rusijos Federacijos. Ir tai mums suteikiapranašumo: dujų kaina šiaip ar taip yra viena aukščiausių Europoje, dujų tiekimas pagal privatizavimo sutartį su"Gazprom" yra užtikrintas tik iki 2015 m. Rusija neturi pagrindo nutraukti dujų tiekimo šaliai, kuri moka aukštą kainą irmoka laiku.- Tačiau iš viešai pasirodančių dokumentų aiškėja, kad padėtis gali būti blogesnė: už vadinamąją "20% kainosnuolaidą", "Gazprom reikalauja, kad Lietuva politiškai įvykdytų arba įsipareigotų įvykdyti dar bent aštuonisdalykus...Pasibaigus "AB Lietuvos dujos" privatizavimo sutarties galiojimui 2014 m., mano nuomone, dujų tiekimas turėtų būtireglamentuojamas pagal sutartis tarp įmonių. O ne tarp Lietuvos Respublikos ir "Gazprom". Nes naujausiomis derybomismūsų padėtį bandoma pabloginti keleriopai.Lietuva šiuo metu kuria alternatyvas – stato suskystintų gamtinių dujų (SkGD) terminalą ir įgyvendina III EuroposSąjungos (ES) energetikos paketą. Kitaip tariant, Lietuva kuria tokią teisinę ir infrastruktūrinę bazę, kurios pagrindu būtųsukurta rinka. Politinė sutartis gali prevenciškai apriboti mūsų galimybes ir pastangas. Kaip ir mūsų inicijuotusarbitražinius teisminius procesus prieš "Gazprom", kurie tikrai turi pagrindo baigtis sėkmingai.Savo ruožtu, Europos Komisija (EK) yra pradėjusi tyrimą prieš „Gazprom“ dėl konkurencinės aplinkos sąlygų pažeidimo.Šio tyrimo pasekmės kol kas nėra aiškios, bet be pagrindo EK tokių tyrimų niekada nepradeda.- Kokius pagrindinius tikslus derybose turi kelti Lietuvos derybininkai?Lietuvos tikslas yra palanki kaina. Vis dėlto Lietuva neturėtų paklysti tarp priemonių, kuriomis gali pasiekti šį tikslą. Vienaiš priemonių yra gamtinių dujų sektoriaus reforma.„Gazprom“ kaip tik ir pradėjo eiti į derybas vien dėl to, kad ėmėmės kitų veiksmų – statyti SkGD terminalą, ieškotiskalūnų dujų.„Gazprom“ puikiai įvertina visas minėtas aplinkybes ir besikeičiantį teisinį gamtinių dujų sektoriaus reguliavimą. Manau,kad pirmiausiai, įvertindamas tai, ką daro Lietuva, „Gazprom“ todėl ir siekia savo abipusius santykius su Lietuva įtvirtintikuo aukštesniu valstybinių lygmeniu.Lietuvai tai yra labai pavojinga, nes reikia įdėmiai ir atsakingai įvertinti, kokiu lygiu sudaryti sutartį su „Gazprom“. Neturėtųbūti taip, kad valstybė derėtųsi su įmone, kad ir kokia didelė ji būtų.- Kam "Gazprom" reikalingas politinis buvimo Lietuvoje įteisinimas?Viena vertus, politiškai įteisindamas savo teisinį statusą Lietuvoje "Gazprom" siekia įgyti argumentų, kurie kompanijaipadėtų ginčyti Lietuvos dujų sektoriaus reformos esmę arba daryti įtaką jos eigai. Dėl to "Gazprom" skuba, siekdamas"įsiteisinti" anksčiau, nei dujų sektoriaus reforma bus užbaigta. Be abejo, „Gazprom“ yra suinteresuota užsitikrintiilgalaikį dujų tiekimą ir legaliomis priemonėmis apriboti galimybes tiekti vartotojams dujas iš terminalo.- Tačiau ar galite pasakyti, kad "Gazprom" derėtis verčia dar nepastatyto terminalo veiksnys?