Japonų pareigūnas tiki, kad VAE iškils

2013.05.02, 06:58
Lietuvoje apsilankęs Masaji Matsuyama, vyresnysis parlamentinis Japonijos užsienio reikalų viceministras, patvirtino, kad
su korporacija „Hitachi“ kalbama apie investavimą ne tik į Visagino atominės elektrinės (VAE) projektą, bet ir į kitas
Lietuvos ekonomikos sritis.
Antradienį ir trečiadienį Vilniuje viešėjęs aukštas Japonijos pareigūnas susitiko su Lietuvos užsienio reikalų, Ūkio ir
Energetikos ministerijų vadovais, vakarieniavo su parlamentinių politinių partijų lyderiais. Interviu VŽ p. Matsuyama
patvirtino, kad susitikimuose su Lietuvos atstovais nemažai dėmesio skirta dvišaliam bendradarbiavimui energetikos
srityje, tai yra VAE likimui ir „Hitachi“ galimybėms dalyvauti šiame projekte.
–Energetika, ypač naujos branduolinės jėgainės projekto, kuriame dalyvauja ir japonų kompanija „Hitachi“,
ateitis dabar yra bene svarbiausias klausimas Lietuvoje. Ką jūs susitikimuose su Lietuvos pareigūnais kalbėjote
dvišalio bendradarbiavimo energetikos srityje klausimais?
Pirmiausia noriu padėkoti aukštiems Lietuvos pareigūnams, kad Lietuva taip aukštai vertina Japonijos branduolinę
technologiją. Su jais kalbėjau, kad Japonija suinteresuotai ir intensyviai stebi, kaip plėtojasi naujos energetikos
strategijos patvirtinimo procesai Lietuvoje.
Lietuvos pusė mums papasakojo apie energetikos ministro vadovaujamos darbo grupės atliktą darbą, analizuojant
energetikos ūkio plėtros perspektyvas ir alternatyvas. Iš alternatyvų, kaip matome, yra ir galimybė plėtoti branduolinę
energetiką.
–Tačiau šiuo klausimu dar galutinai neapsispręsta. Tai įvyks vėliau, po konsultacijų su „Hitachi“ ir regioniniais
partneriais dėl galimybės patobulinti VAE projektą. Japonijos vyriausybė vis dar remia „Hitachi“ planus
investuoti į šį projektą?
Japonijos vyriausybė sveikino ir sveikina „Hitachi“ dalyvavimą VAE projekte. Mūsų vyriausybė visada remia savo šalies
kompanijų dalyvavimą tokiuose dideliuose strateginiuose projektuose kaip šis.
Be abejo, remiamas ir pats projektas, nes jį matome kaip savo šalies galimybę palaikyti aktyvius ekonominius ir
finansinius ryšius su Lietuva. Mes tikimės, kad VAE projekto įgyvendinimas turės ilgalaikę teigiamą įtaką dvišaliam
bendradarbiavimui ekonominėje srityje, taip pat plėtojant abiejų šalių žmonių bendravimą. Mūsų nuomone, Japonija,
dalyvaudama VAE projekte, prisidės prie Lietuvos energetinio saugumo stiprinimo. Po susitikimų su Lietuvos pareigūnais
apibendrintai galėčiau pasakyti, kad matau pažangą plėtojant šį projektą.
–Ar jūs asmeniškai tikite, kad VAE kada nors bus pastatyta, dalyvaujant korporacijai „Hitachi“?
Pakartosiu, kad Japonijos vyriausybė remia „Hitachi“ dalyvavimą šiame projekte. Mano nuomone, Lietuvai ir Baltijos
valstybėms, turint galvoje būtinybę ateityje apsirūpinti pakankamu elektros energijos generavimo pajėgumu, būtų
naudinga kartu su „Hitachi“ tęsti ir baigti šį projektą. Žinoma, radus visų pusių sutarimą dėl atitinkamo ir pakankamo
indėlio į jį.
Asmeniškai matyčiau gerų VAE projekto įgyvendinimo perspektyvų. Taip Japonija, kaip sakiau, prisidės prie Lietuvos
energetinio saugumo stiprinimo.
Išmokę Fukušimos avarijos pamokas, mes dabar galime pasiūlyti labai aukštos kokybės saugių branduolinių
technologijų. Jos ir yra siūlomos Lietuvai bei kitiems regioniniams VAE projekto partneriams.
–Ar mes jau dabar galėtume vadinti „Hitachi“ dideliu ateities investuotoju į Lietuvą? Galbūt ne tik į energetiką,
bet ir į kitas ekonomikos sritis?
Kiek suprantu ir kiek buvau informuotas, su „Hitachi“ jau konsultuojamasi dėl investicijų ne tik į Lietuvos branduolinę
energetiką, bet ir į kitas ekonomikos sferas, pavyzdžiui, gamybinio pajėgumo sukūrimą ar infrastruktūrą. Tikiuosi,
dabartinis dviejų pusių bendravimas šiais klausimais iš tikrųjų išsivystys į tokio pobūdžio investicijas.
2013.05.02, 06:58Lietuvoje apsilankęs Masaji Matsuyama, vyresnysis parlamentinis Japonijos užsienio reikalų viceministras, patvirtino, kadsu korporacija „Hitachi“ kalbama apie investavimą ne tik į Visagino atominės elektrinės (VAE) projektą, bet ir į kitasLietuvos ekonomikos sritis.Antradienį ir trečiadienį Vilniuje viešėjęs aukštas Japonijos pareigūnas susitiko su Lietuvos užsienio reikalų, Ūkio irEnergetikos ministerijų vadovais, vakarieniavo su parlamentinių politinių partijų lyderiais. Interviu VŽ p. Matsuyamapatvirtino, kad susitikimuose su Lietuvos atstovais nemažai dėmesio skirta dvišaliam bendradarbiavimui  energetikossrityje, tai yra VAE likimui ir „Hitachi“ galimybėms dalyvauti šiame projekte.–Energetika, ypač naujos branduolinės jėgainės projekto, kuriame dalyvauja ir japonų kompanija „Hitachi“,ateitis dabar yra bene svarbiausias klausimas Lietuvoje. Ką jūs susitikimuose su Lietuvos pareigūnais kalbėjotedvišalio bendradarbiavimo energetikos srityje klausimais?Pirmiausia noriu padėkoti aukštiems Lietuvos pareigūnams, kad Lietuva taip aukštai vertina Japonijos branduolinętechnologiją. Su jais kalbėjau, kad Japonija suinteresuotai ir intensyviai stebi, kaip plėtojasi naujos energetikosstrategijos patvirtinimo procesai Lietuvoje.Lietuvos pusė mums papasakojo apie energetikos ministro vadovaujamos darbo grupės atliktą darbą, analizuojantenergetikos ūkio plėtros perspektyvas ir alternatyvas. Iš alternatyvų, kaip matome, yra ir galimybė plėtoti branduolinęenergetiką.–Tačiau šiuo klausimu dar galutinai neapsispręsta. Tai įvyks vėliau, po konsultacijų su „Hitachi“ ir regioniniaispartneriais dėl galimybės patobulinti VAE projektą. Japonijos vyriausybė vis dar remia „Hitachi“ planusinvestuoti į šį projektą?Japonijos vyriausybė sveikino ir sveikina „Hitachi“ dalyvavimą VAE projekte. Mūsų vyriausybė visada remia savo šalieskompanijų dalyvavimą tokiuose dideliuose strateginiuose projektuose kaip šis.Be abejo, remiamas ir pats projektas, nes jį matome kaip savo šalies galimybę palaikyti aktyvius ekonominius irfinansinius ryšius su Lietuva. Mes tikimės, kad VAE projekto įgyvendinimas turės ilgalaikę teigiamą įtaką dvišaliambendradarbiavimui ekonominėje srityje, taip pat plėtojant abiejų šalių žmonių bendravimą. Mūsų nuomone, Japonija,dalyvaudama VAE projekte, prisidės prie Lietuvos energetinio saugumo stiprinimo. Po susitikimų su Lietuvos pareigūnaisapibendrintai galėčiau pasakyti, kad matau pažangą plėtojant šį projektą.–Ar jūs asmeniškai tikite, kad VAE kada nors bus pastatyta, dalyvaujant korporacijai „Hitachi“?Pakartosiu, kad Japonijos vyriausybė remia „Hitachi“ dalyvavimą šiame projekte. Mano nuomone, Lietuvai ir Baltijosvalstybėms, turint galvoje būtinybę ateityje apsirūpinti pakankamu elektros energijos generavimo pajėgumu, būtųnaudinga kartu su „Hitachi“ tęsti ir baigti šį projektą. Žinoma, radus visų pusių sutarimą dėl atitinkamo ir pakankamoindėlio į jį.Asmeniškai matyčiau gerų VAE projekto įgyvendinimo perspektyvų. Taip Japonija, kaip sakiau, prisidės prie Lietuvosenergetinio saugumo stiprinimo.Išmokę Fukušimos avarijos pamokas, mes dabar galime pasiūlyti labai aukštos kokybės saugių branduoliniųtechnologijų. Jos ir yra siūlomos Lietuvai bei kitiems regioniniams VAE projekto partneriams.–Ar mes jau dabar galėtume vadinti „Hitachi“ dideliu ateities investuotoju į Lietuvą? Galbūt ne tik į energetiką,bet ir į kitas ekonomikos sritis?Kiek suprantu ir kiek buvau informuotas, su „Hitachi“ jau konsultuojamasi dėl investicijų ne tik į Lietuvos branduolinęenergetiką, bet ir į kitas ekonomikos sferas, pavyzdžiui, gamybinio pajėgumo sukūrimą ar infrastruktūrą. Tikiuosi,dabartinis dviejų pusių bendravimas šiais klausimais iš tikrųjų išsivystys į tokio pobūdžio investicijas.