Juodoji savižudybių statistika jau verčia garsiai šaukti

Tadas Ignatavičius („Lietuvos rytas”)
2013-05-03 06:03
Lietuvoje per metus nusižudo 1000 žmonių. Savižudybių banga, kurią ypač išryškino
aktoriaus Vytauto Šapranausko pasitraukimas iš gyvenimo, privertė apie tai vėl garsiai
prabilti valdžios atstovus ir politikus – net eilėraščiais.
Sukrėstas žinomo aktoriaus savižudybės europarlamentaras Vytautas Landsbergis,
net būdamas pasinėręs į konservatorių vadovo rinkimų vajų, rado laiko parašyti V.Š
apranausko atminimui skirtą eilėraštį „Verčiau sužaistume”.
Profesorius „Lietuvos rytui” sakė aktoriaus asmeniškai nepažinojęs, su juo nėra tekę
bendrauti.
„Įvykis labai skaudus, sukrečiantis, bet iš dalies – pasikartojantis reiškinys. Lietuvoje
– pernelyg dažnai”, – žodžius lėtai rinko politikas, paklaustas, kaip atsirado tas
eilėraštis.
Priminė apie gimtadienį
V. Landsbergis svarstė, jog artėjantis aktoriaus 55-asis gimtadienis balandžio 19-
ąją galėjo būti viena jo žengimo į nebūtį priežasčių: „Jame V. Šapranauskas turėjo būti
giriamas, aukštinamas, sulaukti daug sveikinimų, dėmesio, meilės – tikros arba ne visai
tikros. Matyt, jam pasidarė koktu. Jis nutarė išvengti to netikro jubiliejaus, išoriško.”
Anot profesoriaus, dar labiau aktorių galėjo slėgti nuojauta, kas jo laukia po
jubiliejaus: „Kai lieki vėl vienas, kai visi neva draugai išsibarsto ir šalia nėra tikro
draugo”, – kalbėjo V. Landsbergis.
Politikas linkęs manyti, kad menininką pražudė ne vien besaikis alkoholio vartojimas.
Jis mano, kad aktorius buvo įveltas į sistemą, kur alkoholizmas ar girtuokliavimas
nėra priežastis, o jau – pasekmė: „Kaip gelbėjimasis nuo pojūčio, kad eini klaidingu
keliu arba tavo gyvenimas ne toks, koks galėtų būti, bet nepajėgi išeiti iš to rato.”
Įžvelgė pažeistą kultūrą
Pritardamas, kad viena pagrindinių dažnų savižudybių Lietuvoje priežasčių –
alkoholizmas, V.Landsbergis mano, jog paaiškinimų, kodėl lietuviai žudosi dažniau už
kitus, reikėtų ieškoti ne tik vertinant alkoholio poveikį.
„Egzistuoja kultūros problema. Mūsų kultūra pažeista. Nėra atsparumo tokioms
silpnybėms įsigalėti, todėl žmonės nepakankamai myli ir vertina patį gyvenimą. Svaigalų
žmonės imasi bėgdami nuo gyvenimo, nuo savęs – ne ta kryptimi, kurią reikėtų galvoti
ir ieškoti atsakymų.
Be to, veikia ir bendra visuomeninė atmosfera, kuri pernelyg skatina pesimizmą,
Tadas Ignatavičius („Lietuvos rytas”)2013-05-03 06:03Lietuvoje per metus nusižudo 1000 žmonių. Savižudybių banga, kurią ypač išryškinoaktoriaus Vytauto Šapranausko pasitraukimas iš gyvenimo, privertė apie tai vėl garsiaiprabilti valdžios atstovus ir politikus – net eilėraščiais.Sukrėstas žinomo aktoriaus savižudybės europarlamentaras Vytautas Landsbergis,net būdamas pasinėręs į konservatorių vadovo rinkimų vajų, rado laiko parašyti V.Šapranausko atminimui skirtą eilėraštį „Verčiau sužaistume”.Profesorius „Lietuvos rytui” sakė aktoriaus asmeniškai nepažinojęs, su juo nėra tekębendrauti.„Įvykis labai skaudus, sukrečiantis, bet iš dalies – pasikartojantis reiškinys . Lietuvoje– pernelyg dažnai”, – žodžius lėtai rinko politikas, paklaustas, kaip atsirado taseilėraštis.Priminė apie gimtadienįV. Landsbergis svarstė, jog artėjantis aktoriaus 55-asis gimtadienis balandžio 19-ąją galėjo būti viena jo žengimo į nebūtį priežasčių: „Jame V. Šapranauskas turėjo būtigiriamas, aukštinamas, sulaukti daug sveikinimų, dėmesio, meilės – tikros arba ne visaitikros. Matyt, jam pasidarė koktu. Jis nutarė išvengti to netikro jubiliejaus, išoriško.”Anot profesoriaus, dar labiau aktorių galėjo slėgti nuojauta, kas jo laukia pojubiliejaus: „Kai lieki vėl vienas, kai visi neva draugai išsibarsto ir šalia nėra tikrodraugo”, – kalbėjo V. Landsbergis.Politikas linkęs manyti, kad menininką pražudė ne vien besaikis alkoholio vartojimas.Jis mano, kad aktorius buvo įveltas į sistemą, kur alkoholizmas ar girtuokliavimasnėra priežastis, o jau – pasekmė: „Kaip gelbėjimasis nuo pojūčio, kad eini klaidingukeliu arba tavo gyvenimas ne toks, koks galėtų būti, bet nepajėgi išeiti iš to rato.”Įžvelgė pažeistą kultūrąPritardamas, kad viena pagrindinių dažnų savižudybių Lietuvoje priežasčių –alkoholizmas, V.Landsbergis mano, jog paaiškinimų, kodėl lietuviai žudosi dažniau užkitus, reikėtų ieškoti ne tik vertinant alkoholio poveikį.„Egzistuoja kultūros problema. Mūsų kultūra pažeista. Nėra atsparumo tokiomssilpnybėms įsigalėti, todėl žmonės nepakankamai myli ir vertina patį gyvenimą. Svaigalųžmonės imasi bėgdami nuo gyvenimo, nuo savęs – ne ta kryptimi, kurią reikėtų galvotiir ieškoti atsakymų.Be to, veikia ir bendra visuomeninė atmosfera, kuri pernelyg skatina pesimizmą,