Tuskulėnų rimties parko memoriale atidaryta tarptautinė paroda „Totalitarizmas Europoje“

totalitarizmas
www.bernardinai.lt 
2013 m. rugpjūčio 23 d., penktadienį, minint Europos stalinizmo ir nacizmo aukų atminimo ir Baltijos kelio dieną, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje buvo atidaryta tarptautinė kilnojamoji paroda „Totalitarizmas Europoje".

Paroda „Totalitarizmas Europoje" – tai Europos atminties ir sąžinės platformos narių, viešųjų ir nevyriausybinių institucijų bei organizacijų, siekiančių įvertinti totalitarinių režimų nusikaltimus Europoje, bendradarbiavimo projektas. Tarp dviejų dešimčių partnerių iš trylikos Europos šalių – ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Paroda siekiama pagerinti Europos visuomenės informuotumą ir švietimą apie 20-ojo amžiaus totalitarinių diktatūrų padarytus nusikaltimus ir atskleisti jų istorinius tarpusavio sąryšius. Tikimasi, kad ji taip pat prisidės prie visų totalitarizmo formų, įskaitant ir komunizmą, tarptautinio pasmerkimo.


 

Paroda suvokiama kaip juodos spalvos albumas, skirtas nuo totalitarizmo nukentėjusioms šalims. Jo puslapius rišantis šiurkštus siūlas vaizduoja laiko ašį, kuri žymi totalitarinių režimų viešpatavimą. Kiekviename albumo puslapyje yra pateikiami statistiniai duomenys, kurie parodo, kiek civilių gyventojų nukentėjo nuo tarptautinių nusikaltimų – Holokausto ir genocido, karo nusikaltimų, masinių žudymų, deportacijų ir iškeldinimų, etninio valymo, mirties bausmės ir įkalinimo dėl politinių priežasčių, vergiško darbo ir kt.

Totalitarinių valdžios struktūrų galią parodo totalitarinės partijos ir slaptosios policijos narių skaičius. Taip pat pateikiami žmonių, kuriems pavyko pabėgti iš šalies, statistiniai duomenys. Galiausiai kiekviename puslapyje yra apibendrintas nusikaltimų vykdytojų baudžiamasis persekiojimas pasibaigus režimo viešpatavimui. Parodoje eksponuojami ir kai kurių politinių lyderių ir vykdomųjų pareigūnų, atsakingų už tarptautinius nusikaltimus, portretai.

Paroda jau buvo sėkmingai eksponuota net šešiose Europos šalyse (Slovakijoje, Slovėnijoje, Čekijoje, Rumunijoje, Lenkijoje, Estijoje) ir Europos Parlamento rūmuose Briuselyje.

Parodos atidarymui Lietuvoje neatsitiktinai pasirinkta rugpjūčio 23 d., kai visoje Europoje minima Europos totalitarinių režimų aukų atminties diena.

Lietuvoje, Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse, paroda bus eksponuojama iki rugsėjo 30 d.