D. Grybauskaitė: VTEK veikla negali būti politizuojama

D. Grybauskaitė: VTEK veikla negali būti politizuojamadelfi.lt 2014-01-06

Prezidentė Dalia Grybauskaitė grąžino Seimui pakartotinai svarstyti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) įstatymo pataisas ir pateikė savo siūlymus, kurie neleistų politizuoti šios institucijos veiklos.

Seimo priimtomis pataisomis numatoma padidinti VTEK narių skaičių nuo penkių iki šešių. Siūlomas lyginis komisijos narių skaičius apsunkins sprendimų priėmimą, o komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, gali būti politizuotas šios institucijos darbas. Todėl, siekdama užtikrinti objektyvų sprendimų priėmimą, Prezidentė siūlo nustatyti nelyginį - penkių komisijos narių skaičių.

„Valstybės tarnautojų ir politikų etiką nagrinėjanti komisija nepaprastai svarbi užtikrinant skaidrumą ir viešumą, todėl turi būti išsaugota efektyviai ir neutraliai dirbanti institucija. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija neturi virsti šališka ir politiškai angažuota įstaiga“, - sako Prezidentė.

 

Grąžindama įstatymą Seimui, Prezidentė atsižvelgė į Specialiųjų tyrimų tarnybos atliktą antikorupcinį vertinimą. Jame konstatuojama, jog galimybė Seimo Pirmininkui skirti du kandidatus, o kitoms institucijoms - Prezidentui, Ministrui Pirmininkui, Teisėjų tarybai ir Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentui - po vieną, gali pažeisti politinio neutralumo, skaidrumo ir nešališkumo principus.

Antikorupciniame vertinime Specialiųjų tyrimų tarnyba taip pat konstatavo, kad kandidatus į VTEK narius teikiančių subjektų teisės turėtų būti proporcingos ir vienodos - tik taip įmanoma užtikrinti, kad komisija veiks nešališkai.

Seimo narę Agnę Bilotaitę džiugina tai, kad jos prašymas išgirstas - Prezidentė vetavo VTEK įstatymo pataisas ir pateikė siūlymus, kurie neleistų politizuoti šios institucijos.

D. Grybauskaitė: VTEK veikla negali būti politizuojama
 

Seime svarstant šį VTEK įstatymo pataisų paketą parlamentinės grupės „Už Lietuvą be korupcijos“ pirmininkė A. Bilotaitė kritikavo siūlomus pakeitimus, teigdama, kad jais politizuojama VTEK institucija ir menkinamas jos autoritetas.

Seimas tuomet pritarė tik vienam iš A. Bilotaitės siūlymų - palikti VTEK sprendimų priėmimą absoliučia balsų dauguma, o ne 5 iš 6 balsų pritarimu, kaip kad siūlė pataisų iniciatoriai. Kitos VTEK politizuojančios pataisos - dvigubinamas Seimo Pirmininko deleguojamų ir iki 6 didinamas absoliutus VTEK narių skaičius, panaikinama VTEK narių teisė viešai skelbti savo atskirąją nuomonę bei atimta teisė kreiptis į teismą dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą pažeidžiančių sutarčių nutraukimo - buvo priimtos, nepaisant visuomenės kritikos ir nepalankaus Specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio vertinimo.

A. Bilotaitė kreipėsi į Prezidentę, prašydama vetuoti priimtas VTEK įstatymo pataisas. „Džiugu, kad Prezidentė atsižvelgė į išsakytus argumentus ir užėmė tvirtą poziciją neleisdama politizuoti VTEK institucijos. Prezidentės Dalios Grybauskaitės veto teikia vilties, kad Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją kaip autoritetingą kontrolės instituciją dar pavyks išgelbėti“, - teigė Seimo narė.

Seimas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo pataisas priėmė gruodžio 23 dieną. Jos priimtos 69 parlamentarams balsavus už ir 2 susilaikius.