V. Landsbergis. Rusija Sirijoje

delfi.lt 2015 10 08

Brežnevo režimas pasilaidojo Afganistano kalnuose – regis, kartu su Sovietų Sąjunga, kuri po invazijos ir pralaimėto karo Afganistane ritosi nesulaikomai žemyn. Politbiuras su paskirtuoju valdyti M. Gorbačiovu nebegalėjo imperijos išgelbėti. Tautos jau šį tą reiškė.

Vytautas Landsbergis

Vytautas Landsbergis

© DELFI (V. Kopūsto nuotr.)

Putino režimas pasilaidos Sirijoje – galimai kartu su dabartine autoritarine Rusija. Kaip rašo NYT apžvalgininkas Thomas Friedmanas, pakaktų leisti Putinui ten ir žūti einant prieš visą Islamo sunitų pasaulį (jie sudaro daugumą ne tik Sirijoje).

 

Išties, nūnai galėtų ryškėti vien laiko klausimas, kada anti–assadiniai sukilėliai, šiek tiek remiami Vakarų, gaus priešlėktuvinės įrangos numušinėti rusų lėktuvus su naujaisiais „didžiojo tėvynės karo“ didvyriais, o JAV štabas perspės V. Putino štabus nesipainioti ore kur nereikia. Į tokį putiniečių reikalavimą JAV jau atsakė: susikiškit. Turkija pasakė: nelįskit, gausit. Tad laikas tarti atitinkamą visuotinį vakarietišką žodį Rusijos VVS ir laivyno ekspediciniam korpusui įžengusiam į Siriją, kad apgintų ten „savą“ tironą ir neklusnių vaikų nuodytoją (dujomis). - Jei painiositės, draugai maskvėnai, būsit patys kalti dėl pasekmių. Renkit saviškių kapines.

Praverstų tokia bent JAV pozicija, o ne vaikžudžio legitimizavimas. Ne sąjunga su Assadu pagal Kremliaus diktatą. Prancūzai jau pradeda suvokti padėtį, smogtelėjo bent ISIS. Vokiečiai vis dar paralyžiuoti senosios tautinės „kaltės“. Neduokdie, susidurti ore su paklaikusiu suverenios moralės rusu.

Kur kas greičiau galėtų nebeiškęsti Saudo Arabija, turinti neprastų oro gynybos pajėgų. Jeigu Assado draugai rusai kiša galvas į ne savo smėlį, tai dalis galvų gali nusiristi šalin. Pilotai grįš į tėvynę trumpesni. Arba išnyks mobiliuose krematoriumuose. Ar šių jau atvežė iš rytų Ukrainos į putininę Siriją?

Kol kas Kremliaus ideologai lieja prakaitą tezėms apie tironų (ir įvykdyto Sirijos vaikų žudymo) legitimumą. Tai viena V. Putino tezių New Yorke. Tačiau patys pamiršta, kad visa dabartinė Rusijos valdžia, įskaitant sutartinį ir iš anksto pasiskyrusį prezidentą, yra nelegitimi mandagių ir nutylinčių demokratijų akyse. Kai opozicijai neleidžiama kandidatuoti (viršininkas neregistruoja), „rinkimai“ nėra rinkimai. Arba tokie, kaip Stalino okupuotoje Lietuvoje 1940 m. vasarą.

Tad ar plėtosis naujas Putino karas Sirijoje pagal brežnevinį – afganistaniškąjį modelį, ar skleisis į tarptautinį kelių tironijų aljanso susirėmimą su oponuojančiomis demokratų ir sunitų pajėgomis, kuriame pradės žūti ir rusai, ir amerikiečiai, netrukus pamatysime. Neramu, kad Kremlius gali dar papildomai pulti bet kur ir bet ką. Budėkime, būkime ir moraliai, ir techniškai pasirengę.

Gerai, kad nepavyko sabotažas prieš vokišką sunkiąją pėstininkų ginkluotę mūsų kariams.

Surenkime bendrą tarptautinį komunacinio totalitarizmo aukų paminėjimą Macikuose. Ten užkasti ir Vakarų alijantai, ir bevardžiai vokiečiai karo belaisviai, ir lenkų partizanai, ir Lietuvos pasipriešinimo dalyviai invalidai, kurių „nebeapsimokėjo“ vežti vergų darbams į Sibirą. Tokių tarptautinių penkiasdešimties metų karo kapinių (1939 – 1989) Europoje nėra daug, o gal išvis tiktai ten.
Grįžkim prie V. Putino karų.

Vis dėlto Minske vėl kažką pasirašė. Tie patys įgalioti už Rusiją, Ukrainą ir ESBO, samdiniams kampe dalyvaujant. Šių tolesnis įteisinimas. Legitimūs valdovai laikinose satrapijose. Bet svarbu, pasirašė karo dalyvė Rusija: kol kas nežudysim „ukropų“, turim darbo Sirijoje.

Vienas vietinių atamanų net paskelbė: karas baigtas! Tad visa dėlto būta karo, ne „pilietinio“ čiabuvių konflikto? Kas leido teisingesnį žodyną?

Galbūt leido, jei rodys karą tarp „užpuolusios“ Ukrainos ir kenčiančios Lugandonijos, kuriai juk reikia padėti. Kol nutars prašytis į Rusiją, kaip antai pasiprašė vienadienė „Krymo respublika“.

Realūs veiksmai, dėl kurių dabar sutarta, apima kariuomenės, įskaitant rusišką sunkiąją ginkluotę su personalu, atitraukimą. Deja, ne išvedimą. „Otvod“, kuris nėra „vyvod“. Minskas, tie popieriai, išsiplauna vis labiau. Vakarai net sutinka klausytis New Yorke super įžūlių viešų kaltinimų: ar jau matot, pasaulio nenaudėliai, kiek blogio su savo „demokratijom“ pridarėt? Ar jau supratot, kad patys be manęs pasaulio netvarkysit? O jei su manim, tai pagal mane!

Vakarai išklauso. Jei klauso, to ir verti. Pradeda advokatauti agresoriui, įgarsina jo geismus. Už tai jis dar pasirūpins, kad pabėgėlių sriautai nemažėtų.